.:: www.markobaloh.com ::.


tiskovna konferenca, trening 325km, Avtor: Marko, Datum: 05/04/07
Najprej opravi√®ilo oz. razlaga zakaj oddajam »tedensko poro√®ilo« z veliko zamudo. Zaradi bolj¬Ļe ponudbe smo se ¬ĺe v decembru odlo√®ili, da poleg internetnih storitev tudi telefonski priklju√®ek namesto pri Telekomu naro√®imo pri Amisu. Seveda so prijazni telekomovci najprej skoraj ¬Ļtiri mesece zavla√®evali postopek, nato pa so me v no√®i na petek na hitro vrgli iz omre¬ĺja, ne da bi to sporo√®ili bodisi meni, bodisi Amisu. Tako so me uspe¬Ļno odrezali od interneta kar za nekaj dni. Po prito¬ĺbah in razjasnjevanju med mano, Telekomom (kjer mi je privo¬Ļ√®ljivi glas samo naznanil, da nisem ve√® njihov naro√®nik, ampak Amisov in tako ne more zabele¬ĺiti moje prijave) in Amisom, smo ¬Ļele v petek popoldne ugotovili, da se me odklopili, niso pa sporo√®ili Amisu, naj me priklopijo in tako je ¬Ļel mimo vikend, ko seveda nih√®e ni delal. V ponedeljek in torek in sredo se je zgodba nadaljevala s tem, da je Amis ve√®krat dnevno prosil oz. zahteval od Telekoma naj me vendarle priklopijo oz. (strokovno re√®eno) omogo√®ijo popolnoma razvezan dostop. Ker sem bil ves ta √®as odrezan od sveta, najpomembnej¬Ļi projekti pa so oddaljeni le nekaj tednov, lahko samo upam, da mi s svojim ravnanjem niso povzro√®ili ve√®je ¬Ļkode… Ja, danes (√®etrtek) sem ¬Ļe vedno odrezan, zahvala za tole novi√®ko pa gre dobrososedski pomo√®i – hvala TOMA¬ģ!

Kot sem ¬ĺe napisal v ponedeljek, je bil ta dan namenjen dalj¬Ļemu treningu in predavanju, do konca tedna pa sem se kar dr¬ĺal svojega na√®ela, da je dru¬ĺina moja prioriteta in sem dodal le ¬Ļe en (pa zato ta malo bolj hud) huj¬Ļi trening, to je Dolska runda v sredo, ostale dneve sem bolj pomagal doma, ker smo preurejali kuhinjo in pripravljali sedmi rojstni dan h√®erki Ani. Ja, sredina runda – tele zadevice se udele¬ĺujem ¬ĺe 22 let in moram priznati, da bi brez nje te¬ĺko »prigural« do dr¬ĺavnega prvaka, reprezentanta in kar je pa√® sledilo naprej. √ąe si za√®el dirkati tako pozno kot jaz (pri 17 letih), si namre√® kar po defaultu izvisel z ve√®ine dirk, vsi pa vemo, kako je te¬ĺko napredovati samo s treningom. Zato pa so bile za nas vsakotedenska torkova sre√®anja na kranjski pisti in sredina Dolska runda. Vsako sredo se ¬ĺe ve√® kot 30 let ljubljanski in okoli¬Ļki kolesarji (pa ne samo rekreativci) ob 16h zberejo v Dolu in se v tekmovalnem tempu odpravijo na rundo Litija-Zagorje-Izlake-Kandr¬Ļe-Dom¬ĺale (pred leti pa smo sko√®ili ¬Ļe na Trojane). Tu si se lahko nau√®il vsega – vo¬ĺnje v ve√®ji skupini, izmenjavanja na √®elu skupine, pobegov, sprememb ritma in samo √®e si bil dober, res ZELO dober si lahko prikolesaril naokoli v prvi skupini kolesarjev.

No pa pustimo nostalgijo, tudi leto¬Ļnja prva runda se je za√®ela nekoliko pazljivo, prvo polovico runde smo se prav vsi menjavali na √®elu, pa tudi kasneje nas je ostalo kar nekaj takih, ki smo skrbeli za hiter tempo. V Dom¬ĺalah, kjer se runda zaklju√®i je bila povpre√®na hitrost ker lepih 39,1 km/h. Moji ob√®utki pa tudi odli√®ni, saj sem se brez te¬ĺav menjaval v vodstvu, pa tudi nekaj intervalov sem uspel narediti vmes in bojda je kar letelo.

V √®etrtek sem bil povabljen na tiskovno konferenco DOS v Postojno, kjer sem se ¬Ļe enkrat lahko prepri√®al, da priprave na dirko potekajo po planu.

Jureta ni bilo, saj je na pripravah v Splitu, kjer nabira »nore« kilometre. Ali me to kdaj zaskrbi (koli√®ina njegovega treninga v primerjavi z mojim bolj »skromnim« pristopom)? Po pravici povedano - na momente da. Ampak, ko pogledam svoj lanski izpeljani trening in rezultate ter to primerjam z leto¬Ļnjimi treningi, sem pomirjen, saj vidim, da sem na povsem pravi poti. Po tiskovni konferenci smo bili ¬Ļe z nekaj rekreativnimi kolesarji dogovorjeni, da poka¬ĺemo prvi del proge DOS-a Fabiu, pa ¬Ļe dober trening bi naredili. Ker se Fabio sploh ni prikazal, od kolesarjev samo Mitkos, jaz pa sem bil nujno pogre¬Ļan doma, sem se Mitkosu opravi√®il in se odpeljal nazaj domov.

Potem pa ¬Ļe do konca tedna kak¬Ļna kraj¬Ļa regeneracija ali »sprehod« s kronometrskim kolesom, pri katerem se ¬Ļe navajam na pozicijo in v ponedeljek sem bil pripravljen na prvo leto¬Ļnjo ¬Ļok-terapijo. Moje telo in mi¬Ļice namre√® ¬ĺe zelo dobro poznajo ob√®utek, ki ga do¬ĺivi¬Ļ na ekstremno dolgih preizku¬Ļnjah, je pa res, da se po pol leta od zadnje take preizku¬Ļnje malce pozabi, tako da je telesu obuditi spomin. Je pa res, da je ¬Ļtiri tedne pred prvo leto¬Ļnjo preizku¬Ļnjo to bil zadnji √®as – in v ponedeljek sem odpeljal prvi svoj leto¬Ļnji trening v dol¬ĺini 300+km. Ogledal sem si ¬Ļe drugi del primorskega dela DOS (Se¬ĺana-Nova Gorica-Predmeja-Col-Godovi√®) in potem ¬Ļe malo potegnil po Ljubljanski kotlini, skupaj 325km s 2.805m vi¬Ļinske razlike v 10 urah in 2 minutah. Po pri√®akovanju sem imel vmes krizo, ko sem mislil, da bom »shodil«, ampak sem jo uspe¬Ļno prebrodil in na koncu je ponovno letelo! ¬©e kaka dva taka ¬Ļoka in nekaj hitrosti vmes in pripravljen bom kot je treba. Ali bo to dovolj za zmago pa je bolj kot od mene odvisno od drugih. √ąe bo kdo bolj¬Ļi od mene, mu bom iz srca √®estital, zase pa bom vedel, da sem v danih razmerah naredil najve√®, kar je bilo mo¬ĺno. Gotovo bom dal vse od sebe za √®imbolj¬Ļi rezultat in √®e kaj ¬Ļteje tudi pozitivna energija, ki jo dobivam od navija√®ev od vsepovsod, potem me bo presneto te¬ĺko prehiteti!!

Ve√® o presene√®enju za navija√®e pa √®ez nekaj dni… (upam, da bom ¬ĺe on-line?)


predavanje v Raèah in ogled SV dela DOS, Avtor: Marko, Datum: 27/03/07
V√®eraj je bil tako zanimiv dan, da s pisanjem ne morem po√®akati do vikenda. Ker sva imela zve√®er predavanje o RAAM 2006 v Ra√®ah (v organizaciji Planinskega dru¬Ļtv Ra√®e oz. Nosieste z Bicikel.com-a), sva se z Andrejem odlo√®ila, da zdru¬ĺiva prijetno s koristnim oz. kar prijetno s prijetnim ali pa koristno s koristnim, kakor ¬ĺelite...

Opravila sva ogled severo-vzhodnega dela trase DOS-a in sicer od Selnice ob Dravi (skoraj) do Celja. Prvi del do ¬©entilja sva naredila v avtu, ker se nama je zdelo, da je zadeva prekomplicirana za "lutanje" s kolesom in spremljevalnim avtom. In mi ni bilo ni√® ¬ĺal, saj se je organizator precej potrudil in na¬Ļel po mojem najte¬ĺjo mo¬ĺno varianto "obvoza" Maribora tako, da je kar pasalo vozit se v avtu. »Hupserji« med Kamnico in ¬©entiljem bi znali presenetiti marsikoga od tekmovalcev, √®e si ne bodo uspeli pogledati proge pred dirko. Tudi road-book na nekaterih mestih zaenkrat »¬Ļepa«, kar se bo dalo sicer ¬Ļe odpraviti pred dirko samo, v veliko pomo√® bo predvsem pravilno ozna√®evanje s pu¬Ļ√®icami na cesti¬Ļ√®u, ki ga obljublja organizator.

Ne morem ¬Ļe mimo ene napake traserja proge, ki je traso na kar treh mestih (v 200km, ki sva jih »pregledala« v√®eraj) speljal po cesti, na kateri ni dovoljena vo¬ĺnja s kolesi – prvi√® od Radencev naprej v dol¬ĺini kar nekaj km, potem po viaduktu mimo Ormo¬ĺa in ¬Ļe v podvozu na Ptuju. Upam, da se motim in bomo imeli dovoljenje policije, da se vozimo po teh delih proge? V nasprotnem primeru lahko naletimo tekmovalci in ekipe na vse mogo√®e probleme. V primeru, da nekaterim od tekmovalcev policisti zagrenijo ¬ĺivljenje in jih v najbolj¬Ļem primeru po¬Ļljejo s proge ali pa jih celo kaznujejo, bo dirka v tistem trenutku postala neregularna. Kot sem ¬ĺe rekel, upam, da se motim in bo zadeva re¬Ļena ¬ĺe pred startom dirke.

Pe pojdimo spet na to zaradi √®esar sva se podala na omenjeni trening – da ocenimo SV del trase Dirke po Sloveniji. Razen dveh vzpon√®kov takoj od ¬©entilja, je naslednjih 160km kolesarju prijaznih (√®e odmislimo tovorni promet med Gornjo Radgono in Beltinci, za katerega upam, da se mu bo ve√®ina izognila z vo¬ĺnjo pono√®i). Poleg dela Gorenjske, pa Dravske doline in dela med Celjem in Bre¬ĺicami, je to verjetno najbolj ravninski del proge na dirki. Pa se je kljub temu na 168km treninga (trening sva kon√®ala nekje med Roga¬Ļko in ¬©entjurjem, ker se je mudilo v Ra√®e) nabralo za 840 m vi¬Ļinske razlike. No ¬Ļe nekaj podatkov z ERGOMO za tiste bolj tehni√®no usmerjene (ampak z opozorilom, da je bil do Beltincev veter sicer zelo neugoden, od tam nekje pa ZEELOOOO ugoden!):
- èas treninga: 4h 40min,
- povpreèna hitrost: 36km/h,
- povpreèna moè: 243W,
- povpreèni puls: 140/min,
- povpreèni obrati: 80/min,
- po√®utje po treningu: zelo dobro…

Ve√®ino treninga je "letelo" na veliki ¬Ļajbi:

na nekaj vzpon√®kov je bilo pa treba ¬Ļaltati:


Potem sem se hitro preoblekel in letela sva v Ra√®e. Tu se je zbralo okoli 40 poslu¬Ļalcev, ki so z zanimanjem spremljali diaprojekcijo RAAM 2006 z najinim komentarjem in kratek film√®ek, na koncu pa smo udarili ¬Ļe debato o ekstremnem kolesarstvu, DOS-u, kot obi√®ajno se nismo mogli izogniti primerjavi med mano in Juretom, skratka - bilo je zanimivo! Z Andrejem sva u¬ĺivala, kot vedno kadar imava prilo¬ĺnost cel ve√®er govoriti o kolesarstvu in prepri√®an sem, da so tudi poslu¬Ļalci izvedeli precej novega in zanimivega.


Sre√®ni iz¬ĺrebanec kompleta dresa in hla√®k z RAAM-a 2005 je postal Josip Lorencin iz Maribora oz. StaraKost z Bicikel.com-a, upam, da ga bo z veseljem nosil:


Z Ale¬Ļem Potiskom (oz. Nosiesta) smo imeli ¬Ļe kraj¬Ļi »afterhours«, ki sem ga jaz izkoristil za pote¬Ļitev lakote z maxi-pizzo, ob pija√®i pa smo razdrli ¬Ļe marsikako pametno na temo kolesarstva.


ena slaba in kar nekaj dobrih novic..., Avtor: Marko, Datum: 26/03/07
¬ģivjo spet vsem, ki prebirate tele moje novi√®ke. Sem ¬ĺe kar z nekaj koncev sli¬Ļal, da me spremljajo(te) in jih(vas) zanima kaj se dogaja. Tako je tudi prav, morda lahko poveste ¬Ļe komu, naj kdaj pa kdaj obi¬Ļ√®e mojo stran in se pozanima kaj je novega? Jaz obljubim, da bom ¬Ļe vedno tako priden in vas bom sproti obve¬Ļ√®al o dogodkih, prav gotovo pa bo postalo ¬Ļe bolj zanimivo √®im bli¬ĺje bo dirka okoli Slovenije – DOS. In zato se bo tudi frekvenca mojih novi√®k pove√®ala najpozneje konec aprila, ko bodo stvari najbolj napete. Torej, spremljajte me ¬Ļe naprej, jaz pa se bomo trudil, da se preko strani ¬Ļe bolj pribli¬ĺam vam navija√®em. Seveda, je fino, √®e dobim kako povratno informacijo, morda kar preko Knjige gostov (moram pohvaliti Aljota, ki jo je po nekem √®asu ponovno »zalaufal« ) ali pa preko e-maila. Delamo tudi na tem, da bi stran naredili √®imbolj interaktivno in s tem bolj zanimivo za vas.

Moje sanje so, da bi ob DOS pokazali, da smo Slovenci narod kolesarjev s tem, da bi se vas √®imve√® postavilo ob ceste in bodrilo vse tiste, ki bod(m)o zbrali dovolj poguma, da se lotijo tega prav ni√® lahkega podviga. Tudi tisti, ki bo v cilj privozil zadnji si zaslu¬ĺi (in tudi potrebuje) vso va¬Ļo podporo. Da bo pa zadeva √®imbolj »vro√®a« tudi na √®elu dirke bova poskrbela z Juretom in morda ¬Ļe kdo od tekmecev za evropskega prvaka 2007.

Tokrat imam dobre in slabe novice. Pa za√®nimo z slabo – izgleda, da sem se prej¬Ļnji teden malo prehitro pohvalil, kako mi gre glede treningov vse kot po maslu. Sem se takoj moral ugrizniti za jezik, saj sem v ponedeljek dobil hudo diarejo (da ne omenjem slabosti) in nekaj dni treninga je ¬Ļlo po gobe. Pravzaprav sem komaj imel dovolj energije, da sem otroka spravil v vrtec in ¬Ļolo. Moram re√®i, da me zato tale pomladanski sneg niti najmanj ni motil. Seveda mi »kolesarska ¬ĺilica« ni dala miru in sem ¬ĺe v sredo poskusil ali mi bo malce znojenja koristilo ali ¬Ļkodilo in sem odpeljal dve urici na trena¬ĺerju. Zelo na »easy« sicer, pa moram re√®i, da mi kar koristilo in v √®etrtek sem bil spet malo na zraku. Sem si vzel tale teden pa√® bolj kot regeneracijski teden in v petek in soboto sem odpeljal ¬Ļe nekaj ur na trena¬ĺerju, v nedeljo pa preizkusil novo kronometrsko kolo ORBEA ORA. To je pa ¬ĺe ena od dobrih novic, tule je fotka z mojo novo »igra√®ko«:


Ena od nedeljskih obveznosti je bila enourni intervju na Radiu BELVI v Kranju. Povabila me je voditeljica Danna Susman, ki se je pokazala za izvrstno poznavalko kolesarstva in pogovor je bil prav zanimiv. Je res fino vsake toliko √®asa dobiti potrditev, da je kar precej ljudi, ki spremljajo moje projekte in cenijo vse dose¬ĺeno.

Naslednja dobra novica pa je, da smo pred zaklju√®kom dogovora s ¬Ļe enim od sponzorjev in sicer s podjetjem GSK d.o.o., s √®igar pomo√®jo bomo izvedli projekt ob svetovnem dnevu astme 1. maja 2007. Ve√® o tem prihodnji√®…

Jutri (oz. danes popoldne, saj je ura skoraj 3 A.M.) se vidimo v Ra√®ah na predavanju o RAAM-u 2006 in prepri√®an sem, da bomo kak¬Ļno rekli tudi o sezoni 2007. ¬ģe v √®etrtek pa sem znova v Postojni, kjer sem povabljen na tiskovno konferenco DOS, po konferenci pa smo dogovorjeni, da naredimo skupni trening po progi DOS-a. Verjetno se mi bo pridru¬ĺil italijan Fabio Biasiolo, upam pa, da bo zraven tudi √®imve√® kolesarskih navdu¬Ļencev s tistega konca Slovenije. Predviden start je iz Epicentra okoli 12.30 ure. S sabo imejte nekaj bidonov in hrane, saj naj bi se vrnili v Postojno po opravljenih 200km. Na svidenje!


Novi-stari sponzor DEBITEL, treningi..., Avtor: Marko, Datum: 18/03/07
¬©e 52 dni do starta Dirke okoli Slovenije! Se bojim, da bo start kar prekmalu tu… ¬©e najmanj me skrbi moja fizi√®na pripravljenost, saj sem ¬ĺe lani dokazal, da se tudi z manj¬Ļo koli√®ino treninga lahko enakopravno kosam z najbolj¬Ļimi. Je pa ¬Ļe toliko stvari za urediti, od ekipe, vozil, dogovorov s sponzorji, opreme, ipd., da bomo s √®asom kar na tesno.

Obrisi ekipe so ¬ĺe znani, ¬Ļefu ekipe Andreju Petrovi√®u in ostalim √®lanom ekspedicije RAAM 2006 Benotu, Dejanu in Robiju se bodo pridru¬ĺili ¬Ļe nekateri (Slavko, Bla¬ĺ, Dean in morda ¬Ļe kdo?). Za vozila se ¬Ļe dogovarjamo in upamo, da bomo na uporabo dobili vsaj kak¬Ļen kombi. Prvemu od sponzorjev, ki mi je podalj¬Ļal pogodbo BTC d.d. in opremljevalcem ORBEA, ERGOMO, VITTORIA in MEM se je pridru¬ĺil tudi moj zvesti sponzor DEBITEL d.d., nekaj ponudb za sodelovanje je ¬Ļe odprtih in upam, da bomo morebitne dogovore zaklju√®ili √®imprej tako, da bi lahko v pravem √®asu naro√®ili opremo italijanskega podjetja MEM (ki sem jo uporabljal ¬ĺe na 12-urnem dobrodelnem spinningu).

Kar se ti√®e treningov, sem kar na pravi poti. Prioritete sem razlo¬ĺil ¬ĺe pretekli teden in skladno z njimi sem tudi v tem tednu dva dneva po√®ival (v kolesarskem smislu) in jih posvetil dru¬ĺini, ostale dneve pa izkoristil za kraj¬Ļe in hitre treninge, v soboto pa sem z nekaj prijatelji (Bla¬ĺem Habi√®em, Bo¬Ļtjanom Medvedom in Gregorjem Stoparjem) opravil malce dalj¬Ļi regeneracijski trening (112km, 1140m vi¬Ļinske razlike, povpre√®ni utrip 114/min), ki ga je sicer malce ote¬ĺil veter, ampak smo se imeli super. Na koncu so me spustili naprej, saj sem ¬ĺe zamujal svojo »baby-sittersko« uro doma in sem moral malce pritisniti v kontra veter, da nisem preve√® zamudil. Verjetno vsi poro√®eni poznamo tisti ob√®utek, ko se bli¬ĺa¬Ļ domu s polurno zamudo in s strahom pri√®akuje¬Ļ kak¬Ļen bo doma »sprejem«. Tokrat me je skrbelo zaman, saj so me pri√®akali nasmehi vseh in sobotno popoldne in celo nedeljo smo pre¬ĺiveli skupaj in se imeli odli√®no tako, da mi prav ni√® ni ¬ĺal za kilometre, ki sem jih morda »izgubil« na dana¬Ļnjo vetrovno nedeljo.

Skoraj bi pozabil omeniti, da sem v torek s posredovanjem Deana Podgornika opravil meritve pozicije na kolesu. Zadevo si lahko pogledate tule: http://www.marianocycling.com/ oz. po¬Ļljete e-mail na info@marianocycling.com. Edino, kar so mi popravili je bila pozicija sede¬ĺa, ki smo jo prestavili za dober centimeter nazaj in moram priznati, da se po tem posegu po√®utim ¬Ļe mo√®nej¬Ļega. Zaradi prevelike dol¬ĺine bomo za 1cm skraj¬Ļali ¬Ļe fajfo (oporo krmila) in bo letelo, da bo kar ¬ĺvi¬ĺgalo!

¬©e to, v ponedeljek 26.03.2007 ob 19.00 uri bo naslednje predavanje z diaprojekcijo o RAAM 2006 in sicer ponovno na ¬©tajerskem koncu v kino dvorani gradu v Ra√®ah. Prideva oba s ¬Ļefom ekipe Andrejem Petrovi√®em in morda ¬Ļe kdo od ekipe. Po uradnem delu bo seveda stekla debata, v kateri pri√®akujem najve√® vpra¬Ļanj na temo DOS 2007. SE VIDIMO!


Priprave oz. dopust v Novigradu, Avtor: Marko, Datum: 13/03/07
Z dru¬ĺinico smo se odpravili na prvo dopustovanje v leto¬Ļnjem letu (in prvo nasploh za na¬Ļo malo Teo). V Novigradu smo se za ¬Ļtiri dneve pridru¬ĺili veliki skupini slovenskih kolesarjev veteranov, ki ¬ĺe dolga leta konec pomladi izkoristijo izvrstne pogoje v Istri za priprave na novo kolesarsko sezono.

Tokrat se nas je zbralo blizu 30 kolesarjev z bolj¬Ļimi polovicami in precej otroci, ki so imeli svojo zabavo in so kolesarili kar okoli bazen√®ka pred hotelom, na kolesu pa so verjetno pre¬ĺiveli celo ve√® √®asa kot njihovi o√®etje. Tudi mamice so bile pridne in se je marsikatera sama odpravila nabirat prve leto¬Ļnje kilometre na kolesu.

Evo tri mamice pred treningom - od leve: Faustova, "na¬Ļa" in Bossova:


Jaz sem prvi leto¬Ļnji dalj¬Ļi trening opravil kar »spotoma«, v Novigrad sem se namre√® odpravil kar s kolesom. Ker sem ¬Ļel po malo dalj¬Ļi trasi, se je nabralo 255km z 2.760m vi¬Ļinske razlike, ki sem jih opravil v slabih 8 urah. Zadovoljen z dobrim treningom sem naslednja dva dneva bil kar zadovoljen s treningom v ve√®ji skupini kolesarjev. Opravili smo 100 in 130km ne preve√® lahkih kiometrov, saj nas je prepihala burja, pa tudi ve√® kot 1.000m vi¬Ļinske se je vsaki√® nabralo. Na drugem od teh treningov sem opravil tudi interval v klanec in sicer na Oprtalj, ki sem ga prevozil s pulsom med 160 in 172/min, v √®asu 16min in 5 sec.

Kljub temu sta bila povpre√®na pulsa treningov pod 120/min in sem se kar dobro regeneriral, zato sem se v pnedeljek odlo√®il, da malo bolj dvignem utrip in sem opravil (za ultre razmere) kraj¬Ļi kronometer, 137km in 1.475m vi¬Ļinske razlike v 4 urah in 2 minutah, s povpre√®nim pulsom 141/min in povpre√®nimi watti 240W.

Tule pa s Faustom pred treningom preverjava nastavitve powermetra ERGOMO, otroci in Irma v ozadju:


Zakaj treniram tako malo, so me za√®udeno spra¬Ļevali ostali kolesarji. Ra√®unam na to, da se bo odgovor pokazal v za√®etku maja ob glavnem cilju sezone – DIRKI OKOLI SLOVENIJE. Lansko leto silom prilike odkriti sistem treninga se je namre√® izkazal za zelo uspe¬Ļnega in sem se odlo√®il, da se ga kar dr¬ĺim (pa ne, da bi imel ob vseh obveznostih sploh kaj drugega na izbiro... ). Torej KVALITETA PRED KVANTITETO in DRU¬ģINA PRED BICIKLOM. Trenutno sem to√®no tam kjer ho√®em in √®e bo vse po sre√®i, bo maja letelo...


Brevet 200km v Nervianu (ITalija), Avtor: Marko, Datum: 05/03/07
Najprej nekaj besed o odlo√®itvi za udele¬ĺbo na dirki Paris-Brest-Paris (PBP). ¬ģelja, da bi se udele¬ĺil najstarej¬Ļe kolesarske dirke na svetu (od za√®etka je bila to najbolj priznana dirka za profesionalne kolesarje), je v meni tlela ¬ĺe dolgo. Pa sem si kljub temu moral vzeti kar precej √®asa za razmislek, predvsem zaradi (za Slovence) zelo kompliciranega sistema kvalifikacij. Za pravico do udele¬ĺbe mora¬Ļ namre√® prevoziti v istem letu kot je PBP ¬Ļtiri t.i. »brevete«, to je s strani organizatorja PBP - AUDAX CLUB PARISIEN sankcionirane kvalifikacijske vo¬ĺnje (ne dirke, ker ni tekmovalnega zna√®aja) in sicer v dol¬ĺini 200km, 300km, 400km in 600km. Zakaj kompliciranega za Slovence? Ker so najbli¬ĺji mo¬ĺni »breveti« organizirani pri sosedih Italijanih, Avstrijcih in Nemcih. In ker sem npr. za nedeljski 200 kilometrski brevet v Nervianu pri Milanu porabil za samo kolesarjenje 5 ur in pol, za celoten projekt (vo¬ĺnja tja in nazaj) pa kar 18 ur (od 2h zjutraj do 20h zve√®er), da ne govorimo o € za bencin in cestnino.

Pa mi ni ¬ĺal, ker je PBP, kljub temu, da ni ve√® tekmovalnega zna√®aja, svetovno znana dirka in za ultra-kolesarja kot sem jaz presti¬ĺnega pomena. Da sem se pravilno odlo√®il in 200 km odpeljal v eni od zibelk kolesarstva Italiji, pa ve√® v opisu poteka dirke.

Pot na start je bila seveda zaradi zgodnje ure potovanja (od 2.15h pono√®i do 7.15h zjutraj) teko√®a in prijavo sem potrdil med prvimi izmed ve√® kot 600(!!) prijavljenih kolesarjev in kolesark. Sre√®al sem tudi starega znanca z RAAM-a Fabia Biasiola in se dogovoril, da bom vozil z njimi v hitri skupini, pa ga na ¬ĺalost pozneje med dirko sploh nisem videl. Pred startom sem se namre√® pridru¬ĺil ekipi doma√®inov, ki so imeli prednost startati prvi. Vsakemu udele¬ĺencu namre√® na startu potrdijo karton√®ek (z ¬ĺigom in vpisom ure starta). In za 600+ kolesarjev to zna kar potrajati… Kasneje se isti postopek ponovi ¬Ļe na vnaprej dolo√®enih kontrolnih to√®kah, tokrat sta bili dolo√®eni na 47. in 111. kilometru dirke, ter na morebitni nenapovedani kontrolni to√®ki (tokrat je bila okoli 170. kilometra).

Spredaj se nas je kmalu nabralo okoli 60 – 70 kolesarjev in zadeva je bila res precej podobna pravi dirki, s tem, da se je ¬Ļlo na tempo, brez pretiranih sprememb ritma. Italijani so seveda strokovnjaki vo¬ĺnje v skupini tako, da me niti za trenutek ni skrbela vo¬ĺnja v sredini oz. bolj na za√®elju skupine. Me je pa malce skrbelo, da trening ne bo ravno najbolj¬Ļi, saj sem imel pred prvo kontrolno to√®ko kljub povpre√®ni hitrosti preko 38 km/h povpre√®en utrip le 116/min, kar je precej na spodnji meji mojega regeneracijskega treninga. Tola¬ĺil sem se s tem, da bom pa√® opravil kvalifikacije in le to ¬Ļteje. Pa naj takoj povem, da so bile moje skrbi pretirane. Po prvih nekaj nadvozih, se je v neki vasici za√®el prvi (in eden redkih vzpon√®kov), morda dolg slab kilometer, ki je povzro√®il trganje skupine in da sem se prebil od zadaj v prvo skupino sem moral opraviti precej te¬ĺek interval.

In sem si rekel, fino, se bom ¬Ļe na kontrolni to√®ki postavil bolj zadaj in bo ¬Ļe kak interval. Odlo√®itev, ki bi jo gotovo ob¬ĺaloval, √®e ne bi bila dirka v Italiji. Dobil sem se s tremi kolesarji in po√®asi smo lovili pobegle pred sabo. Zaradi stranskega vetra, se je po√®asi izoblikovala kro¬ĺna smena, in letelo je kot v najbolj¬Ļih amaterskih √®asih. Kako sem u¬ĺival! To je pomenilo kar 20 minut precej¬Ļnjega garanja preden smo ujeli prvo skupinico, ampak prav vsak obrat pedala je bil svojevrsten u¬ĺitek.

Do 2. kontrolne to√®ke potem ni bilo pretirane razturancije tako, da nas je na le-to pri¬Ļlo nekje okoli 30. Tokrat je bila zadeva veliko bolj umirjena, po√®akali smo se, si napolnili tudi bidone in ¬ĺepe s sadjem in plo¬Ļ√®icami od organizatorja. Kasneje je odvisno pa√® od tistega, ki je bil na √®elu skupine bolj ali manj letelo, skupinica pa se je po√®asi red√®ila. Jaz sem izkoristil kontra veter za nekaj intervalov s te¬ĺkim prenosom tako, da se √®ez kvaliteto treninga nimam kaj ve√® prito¬ĺevati. Piko na i pa je postavil napad enega od doma√®ih kolesarjev na manj¬Ļem vzpon√®ku okoli 150. km. Ker nih√®e ni hotel ali mogel slediti, sem se postavil na √®elo in ga na tempo ujel, za mano pa sta ostala le ¬Ļe dva kolesarja. In tako smo ga kar nekaj √®asa gonili vsi ¬Ļtirje, proti koncu pa le ¬Ļe midva s povzro√®iteljem akcije. Okoli 30 km pred ciljem so na presenetili ¬Ļe z nenapovedano kontrolno to√®ko – spet ¬ĺigi, hrana, pija√®a in nato naprej. ¬©e 30 km hitre vo¬ĺnje in bili smo na cilju. Nobenega sprinta, malo smo se potrepljali po ramah in si √®estitali za odli√®no vo¬ĺnjo, zaklju√®ili s papirologijo in se podali vsak na svojo stran.

Irma in Tea sta bili presene√®eni, da me vidita v cilju tako zgodaj, pa tudi veseli, da se bomo lahko relativno zgodaj vrnili domov. Zaradi res toplega (20¬įC) in son√®nega dneva sta tudi sami pre¬ĺiveli lep dan. Ostali kolesarji so tako ostali ¬Ļe malo in bili tudi po√®a¬Ļ√®eni z nekaj pa¬Ļte in fe¬Ļte, jaz pa sem se dobre volje (zaradi izpolnjenega cilja in BONUSA – dobrega treninga) preoblekel in odpravili smo se proti Ljubljani. Kvalifikacije bom nadaljeval verjetno v Ostendorfu (Nem√®ija) v aprilu.


Predavanja uspe¬Ļna, sezona pred durmi, Avtor: Marko, Datum: 04/03/07
Se opravi√®ujem, ker sem malo zapostavil novi√®ke na doma√®i strani, dru¬ĺina je pa√® imela prioriteto, pa mi je kljub temu uspelo spraviti pod streho nekaj podobnega treninga kot lansko leto - torej ponovno bolj malo... Pa, √®e se je lani tako dobro iz¬Ļlo, ne dvomim, da se ne bo tudi letos.

No, poleg slu¬ĺbe, dru¬ĺine in malce treniranja, sem bil letos precej naokoli in z veseljem predstavljal dirko RAAM 2006 za vse zainteresirane. Po predavanjih v BTC v Ljubljani,pa v Mariboru in nato ¬Ļe enkrat v Ljubljani na Fakulteti za ¬Ļport, so si predavanja sledila takole:
18. januar CELJE (KRK zelene doline)
20. januar ¬ģIRI (Klub ¬Ļtudentov)
2. februar BELTINCI (TIM Mlin Beltinci)
17. februar KK Rogla in
23. februar POSTOJNA (©port hotel).

Vsa predavanja so bila presenetljivo dobro obiskana in mislim, da sem s ¬Ļefom ekipe Andrejem Petrovi√®em in na nekaj predavanjih tudi skupaj s prijateljem in konkurentom Juretom Robi√®em zainteresiranim Slovencem malo pobli¬ĺe predstavil ekstremno kolesarstvo in najte¬ĺjo ¬Ļportno preizku¬Ļnjo na svetu - RAAM. Vsem sodelujo√®im se najlep¬Ļe zahvaljujem in upam, da nama bodo skupaj z Juretom svojo podporo pokazali na (pre)hitro bli¬ĺajo√®i se DIRKI OKOLI SLOVENIJE.

Za koga pa navijat? Po mojem lahko kar za oba, saj bova oba dala vse od sebe za zmago in naslov evropskega ultra-kolesarskega prvaka. Zmaga pa naj najbolj¬Ļi...


Akcija ponovno ZELO uspe¬Ļna, Avtor: Marko, Datum: 28/01/07
Hvala vsem za udele¬ĺbo! Akcija je bila ZELO uspe¬Ļna, pribli¬ĺen izkupi√®ek je malce ve√®ji od lanskega, nabralo se je skoraj 1.300€, je pa res, da nekaj donacij podjetij ¬Ļe pri√®akujemo.

Najve√®ji donator je BTC, ki je prispeval √®ek za 500€! Hvala!

Med 11. in 12.uro se nama (z Juretom Robi√®em, ki mi je delal dru¬ĺbo celih 12 ur)je pridru¬ĺilo nekaj znanih slovenskih ¬Ļportnikov - Sa¬Ļo Jereb (judo), Jani Klemen√®i√® (veslanje), Maja Matev¬ĺi√® (tenis), Dean Podgornik (kolesarski profi) in tudi medijski odziv je bil impozanten, kakor je razvidno iz naslednje fotke:


Posebna zahvala gre tudi Juretu, ki je svoj rekord "sedenja" na ergometru izbolj¬Ļal za ve√® kot 100%! Neverjetno kaj vse bi Slovenci lahko naredili, √®e bi bolj verjeli v slogan " V SLOGI JE MO√ą"? V glavnem midva letos sodelujeva tako, da se pra¬Ļi za nama!

Tule je pa fotka moje nove pridobitve, kolesa ORBEA ORCA in pa sprintaric in kolesarske opreme MEM:


Hvala Primo¬ĺu ¬©trancarju (bicikl ORBEA), Deanu Podgorniku (sprintarice in kolesarska obla√®ila MEM) in Marku √ąerni√®u (power-meter ERGOMO PRO)!


Strani Novic: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

SPONZORJI

OpremljevalciPrijateljska stran

Medijski pokrovitelji
Raam 2003 :: Novice :: Biografija :: Doseĺki :: Povezave :: Sponzorji
NewsLetter :: Knjiga Gostov :: Kontakt
© 2003 MarkoBaloh.com