.:: www.markobaloh.com ::.


TS11: Kayenta, AZ, Avtor: Irma, Datum: 13/06/06
Dobro jutro! Na kolesarje se je spustila druga noè in poèasi bo èas za spanje. Marko se skoraj idealno dr¾i svojega ¹e doma napisanega plana in èe dr¾i, bi moral trenutno u¾ivati svoj prvi spanec. Ekipa ¾al ni dosegljiva, da bi lahko to preverila, bo pa itak kmalu jasno. Naj sladko spi in nabere novih moèi za naprej!


TS10: Tuba City, AZ, Avtor: Irma, Datum: 12/06/06
Pri nas je ¾e torek, malo èez polnoè, èez lu¾o pa je ¹e popoldne. Marko se nahaja 34 milj pred TS 10 in se kosa z vroèino in defekti, tokrat samo eden. Trenutno je celo veter ugoden, tako da bo kar te¾ko ¹el k prvemu spancu. Sicer se pa do takrat lahko ¹e vse spremeni. Ko bo pripeljal na èasovno postajo, bo imel prevo¾enih dobrih 900 kilometrov, torej ga do jutra – na¹ega, èaka prva tisoèica! Veè novic pa spet jutri!
TS8: Williams, AZ, Avtor: Irma, Datum: 12/06/06
Fantje so se nam oglasili s èasovne postaje Williams, kjer sta Andrej in Robert medtem, ko sta ¹la na kavo, na¹la tudi internet. Peljejo se po ROUT 66 in upajo, da je bilo ¹est defektov dovolj za letos. Marko se dobro poèuti, vzel si je 30 minut s kolesa, da se je malo osve¾il in preoblekel. Andrej je zelo zadovoljen s potekom, Marko se pa ne pusti motiti in se lepo pelje naprej.

Slike prvega dne si lahko ogledate na:
http://www.noniplanet.si/index.php?file=slike&cid=7 />
Za poku¹ino pa tale slikcaTS6: Congress, AR, Avtor: Irma, Datum: 12/06/06
Na RAAM-u se je noè ¾e spustila in upamo, da ne preveè tudi temperatura. Po kratki negotovosti zaradi napake na uradni strani RAAM-a, je bilo stanje kar malo napeto, ker nismo toèno vedeli kaj se dogaja. Ampak zdaj je jasno, da je napaka samo administrativna. Marko je ¾e preèkal ¹esto postajo, ¹e vedno nekaj minut pred Juretom. Oèitno jima ta tempo odgovarja. Prednost pred ostalimi se poveèuje, vendar so nekateri ¾e opravili s postankom. Vodilna sta za seboj pustila Californijo in se vozita po Arizoni. Tako, zdaj pa GASA PA DUGE LUÈI, kot pravijo na¹i ¹tajerski èlani.


TS4: Blythe,CA, Avtor: Irma, Datum: 12/06/06
Po prvem pravem vzponu se je od ostalih malo oddaljila èetverica kolesarjev – Jure, Marko, Jonathan Boyer in Valentin Zeller.
Marko je na raèun Juretove kazni zaradi dajanja pijaèe na avtocesti prehitel pred TS3: Chiriaco Summit, CA, vendar o prednost ¹e nima smisla govorit. Boyer je na tej postaji izkoristil predviden poèitek, ki je trajal 84 minut. Tekmovalci se ¾e spopadajo s peklensko vroèino okoli 40°C, zaenkrat je najbolj prizadela Zellerja, ki je ¾e obèutil posledice dehidracije.
START, Avtor: Irma, Datum: 11/06/06
Toèno ob 18:12 (9:12) je Marko pritisnil na pedale in bitka s èasom in kilometri se je zaèela. V zaèetku ga èaka vo¾nja brez spremstva, nato pa ga bo lahko spremljalo samo eno vozilo in ¹e to z "lip-frog" varianto. To pomeni, da ga morajo prehiteti in poèakati in tako naprej.
Marko je uspe¹no strartal in se spopadel s prvim klancem. Andrej pravi, da se poèuti odlièno in tako tudi hitro napreduje. Pred startom so imeli malo problemov z navigacijo, ki pa zdaj deluje kot je treba.

Na TS1: Lake Henshaw, CA so tekmovalci pri¹li ¹e zelo skupaj, vendar sta bila v vodstvu ¾e Marko in Jure. Do druge postaje TS2: Salton City, CA se je Markov zaostanek malo poveèal, kar je posledica velikega ¹tevila defektov. Oèitno je dobil vse defekte za dve leti nazaj, ker jih takrat ni imel. Fantje imajo torej ¾e na zaèetku polne roke dela z menjavami in upam, da bo naprej bolje.

Rezultate lahko spremljate na: http://www.raceacrossamerica.org

©e nekaj ur do starta, Avtor: Irma, Datum: 11/06/06
©e nekaj ur in zaèelo se bo zares! Marko upam, da mirno spi, saj je to zadnji normalni spanec za naslednjih 10 dni. Ekipe so pripravljene, èeprav je ¹e vedno kaj za postoriti tudi zadnji trenutek. Mislim, da vsi komaj èakajo da se zaène, ker potem kar je je.
Leto¹nji start so malo spremenili. Tekmovalci so zadnja leta startali v zaprti vo¾nji, da so pri¹li na obrobje mesta, potem pa je bi start skupinski. Letos bo start posamièen, kot na kronometru. Startali bodo z razmakom 30 sekund. Startne pozicije so bile doloèene z ¾rebom, ki so ga opravili tekmovalci na sestanku pred dirko. Marko si je iz¾rebal startno mesto 24, tri minute pred njim, pa bo s startne pozicije 18 startal Jure.
Na startu je v solo kategoriji skupno 28 tekmovalcev in tekmovalk. V tradicionalni verziji starta 13 mo¹kih in 2 ¾enski, prav tako pa je 13 tekmovalcev v novi Enduro diviziji.

Za Ano, Erika in ?


Zadnja veèerja, Avtor: Irma, Datum: 11/06/06
Ekipa se trenutno nahaja na sestanku in po njem jih èaka "zadnja veèerja". Zvedeli bodo zadnje podrobnosti pred startom, predstavljeni bodo tekmovalci in v prijetnem vzdu¹ju bodo pojedli ¹e zadnji normalni obrok pred startom. Upam, da bo zadnja noè minila umirjeno in da bodo lahko kaj spali. Vse je pripravljeno, naj se dirka zaène!

Da bi bil tak nasmeh na licu tudi na cilju!Strani Novic: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

SPONZORJI

OpremljevalciPrijateljska stran

Medijski pokrovitelji
Raam 2003 :: Novice :: Biografija :: Doseki :: Povezave :: Sponzorji
NewsLetter :: Knjiga Gostov :: Kontakt
© 2003 MarkoBaloh.com