.:: www.markobaloh.com ::.


Posvet 10.5.2006, Avtor: Marko, Datum: 12/05/06
V√®eraj je na Fakulteti za ¬Ļport v Ljubljani potekal posvet na temo SODOBNI TRENDI PREVENTIVNEGA ZDRAVLJENJA ASTME. Posvet je predstavljal sklepno dejanje ¬Ļir¬Ļega projekta ob svetovnem dnevu astme, ki ga je v sodelovanju z vrhunskim ultra-maratonskim kolesarjem Markom Balohom organiziralo dru¬Ļtvo Astma & ¬©port. ¬ģe 2. maja 2006 je astmatik Marko Baloh z rekordno znamko 9 ur in 34 minut prekolesaril Slovenijo od njenega severovzhodnega dela do jugozahoda, torej od Hodo¬Ļa do Debelega rti√®a in na ta na√®in opozoril na problematiko astme v Sloveniji. Prav na ta dan je na Debelem rti√®u potekalo ¬Ļe izobra¬ĺevanje na temo astme in astma ¬Ļola za otroke.

Na v√®eraj¬Ļnjem posvetu pa so razpravljalci in predavatelji obravnavali teme, ki so bile namenjene osve¬Ļ√®anju bolnikov z astmo in doseganju nadzora nad to boleznijo ter vsem tistim, ki se z astmo sre√®ujejo bodisi na poklicni ali zasebni ravni. ¬©e posebno te¬ĺo je dalo posvetu predavanje doc. dr. Matja¬ĺa Fle¬ĺarja, dr. med. in strokovnega direktorja Bolni¬Ļnice Golnik.

"Znanje o astmi je potrebno raz¬Ļirjati na tak¬Ļen ali druga√®en na√®in. Bolniki z astmo potrebujejo informacije, da bi lahko na osebni ravni dosegli popoln nadzor nad astmo. Vse prepogosto se astmatiki prepustijo astmi in se nanjo odzovejo ¬Ļele ob napadih. Sodobno zdravljenje astme se osredoto√®a na zdravila, ki se vdihujejo in poleg zdravljenja z njimi vklju√®uje tudi pou√®evanje bolnika in bli¬ĺnjih svojcev o bolezni in metodah samoprilagajanja zdravljenja astme. Le popoln nadzor nad astmo lahko bolnikom prinese √®imbolj normalno ¬ĺivljenje brez omejitev in sem sodi tudi redno ukvarjanje s ¬Ļportom", je v svojem izvajanju poudaril doc. dr. Matja¬ĺ Fle¬ĺar.

O pomenu ¬Ļportnega udejstvovanja in partnerstvu zdravstvene in ¬Ļportne stroke sta spregovorila Milan Hosta, predsednik dru¬Ļtva Astma & ¬©port in njihov strokovni sodelavec Uro¬Ļ Reisman. Na posvetu pa sta se s predavanjem o vlogi zdravili¬Ļke terapije in vlogi sodobnih tehnologij pri √®i¬Ļ√®enju bivalnih prostorov predstavila ¬Ļe Peter Ko¬Ļ√®ak, direktor Mladinskega klimatskega zdravili¬Ļ√®a Rakitna in Petra Anzelj iz podjetja Hyla. Ob koncu je svoje ob√®utke in izku¬Ļnje, ki jih ima z astmo, strnil ¬Ļe ultra-maratonski kolesar Marko Baloh.

"¬ģe v rani mladosti sem vedel, da imam astmo, ki pa se je o√®itno za nekaj let potuhnila. ¬©ele pred nekaj leti sem se na pomembni kolesarski dirki v Avstriji zopet zavedel, da sem astmatik. Zaradi nenadnega napada sem skoraj moral odstopiti. Kljub temu, da imam astmo, se povsem normalno ukvarjam z vrhunskim ¬Ļportom, kar ultrakolesarstvo prav gotovo je. Seveda pa je zato potrebno redno skrbeti za jemanje predpisanih zdravil, ki v veliki meri lahko povsem prepre√®ijo nenadne napade. Le z obvladovanjem astme in njenim nadzorom se lahko intenzivno ukvarjam s ¬Ļportom in dosegam uspehe", je povedal ve√®kratni zmagovalec ultra-maratonskih kolesarskih dirk, dvakratni udele¬ĺenec Race Across America (RAAM) in nosilec Guinessovega rekorda v 12-urnem kolesarjenju Marko Baloh.

Posvet je naletel na dober odziv pri udele¬ĺencih in poslu¬Ļalcih, ki so imeli mo¬ĺnost predavateljem zastavljati tudi vpra¬Ļanja. Uspe¬Ļno zaklju√®en projekt ob svetovnem dnevu astme pa postavlja pred dru¬Ļtvo Astma & ¬©port nove izzive in dejavnosti s katerimi bodo tudi v prihodnje budili slovensko zavest o astmi.

Toma¬ĺ ¬©u¬Ļter¬Ļi√®
Odnosi z javnostmiCilj: Debeli rtic, Avtor: Borut, Datum: 02/05/06
Marko rekordno preko Slovenije. 340,4 km dolgo razdaljo slovenske diagonale je prevozil v casu 9 ur 34 min in 28 sec. Povprecna hitrost je znasala 35,54 km/h, kar je visje kot je Marko nacrtoval.
Na Debelem rticu ga je veselo pricakala mnozica veselih otrok in mu pripravila prelep sprejem.
Program je povezoval lutkar Boris Kononenko.
Porocilo dirke si lahko ogledate danes ob 22h na TS Slovenija.


Dekani ob 16:16, Avtor: Borut, Datum: 02/05/06
Marko na obali. Za sabo ima 330 km. Se zadnji metri proti Debelemu rticu. Ostanite z nami.

Divaca za Markom ob 15:32, Avtor: Borut, Datum: 02/05/06
Marko za sabo pusca se zadnje spice po Divaci...Slikice spodaj.

Razdrto ob 15:05, Avtor: Borut, Datum: 02/05/06
Marko napreduje v izjemnem tempu s povprecno hitrostjo 36 km/uro. Slaba cesta in promet malce ovirata dirko, a Marko se ne da. Slikice spodaj.
Postojna ob 14:35, Avtor: Borut, Datum: 02/05/06
Marko zelo dobro napreduje s povrecno hitrostjo 36,5 km/h. Sedaj vam posiljamo prve slike, ki se bodo vsako uro dodajale...sledite mu. LP
√ąrnu√®e, Avtor: Irma, Datum: 02/05/06
Na cilju ga poleg 200 otrok, ki letujejo na Debelem rti√®u, pri√®akuje tudi drugi del ekipe. To sta predstavnika dru¬Ļtva Astma & ¬Ļport Milan Hosta in Uro¬Ļ Reisman, ki v sodelovanju s predstavniki Mladinskega zdravili¬Ļ√®a in letovi¬Ļ√®a Debeli rti√® uspe¬Ļno animirata otroke z lutkovno igrico in jih pou√®ujeta, kako si pomagati, √®e ima¬Ļ astmo.
Mislim, da bodo morali kar pohiteti s programom, saj Marko kar leti proti Primorski. Za del√®ek sekunde je bil ob 12.45 viden tudi v doma√®ih √ąrnu√®ah, kjer smo komaj pritekli do ceste, da ga pozdravimo. Markota ni ujel niti vonj po Pinki pici! Pravi, da bo na cilju dovolj √®asa za razvade.


Trojane, Avtor: Irma, Datum: 02/05/06
Marko je bil na Tojanah malo preden je ura poldne odbila. Prevozil je ¬ĺe 180 km, povpre√®na hitrost pa mu je zaradi klancev padla na 36,4 km/h, kar pa je ¬Ļe vedno ve√® od na√®rtovanih 34 km/h. Trenutno je 40 minut pred √®asovnico - vsi, ki bi se mu radi pridru¬ĺili, kar hitro na kosilo.


Strani Novic: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

SPONZORJI

OpremljevalciPrijateljska stran

Medijski pokrovitelji
Raam 2003 :: Novice :: Biografija :: Doseĺki :: Povezave :: Sponzorji
NewsLetter :: Knjiga Gostov :: Kontakt
© 2003 MarkoBaloh.com