.:: www.markobaloh.com ::.


Celje, Avtor: Irma, Datum: 02/05/06
Po prevo¬ĺenih 143,5 km in ob 10.48 je bil Marko v Celju. Po Andrejevih besedah se je sre√®al z najve√®jim sovra¬ĺnikom – vetrom v prsa. Pelje se po robu de¬ĺevnih oblakov, zato je bil dele¬ĺen tudi nekaj kapelj de¬ĺja. Upamo, da bo pri kapljah tudi ostalo.


Svetovni dan astme, Avtor: Irma, Datum: 02/05/06
Zakaj se je Marko podal na to pot ravno 2.maja? Ker je s tem dogodkom ¬ĺelel opozoriti na Svetovni dan astme in s tem na najpogostej¬Ļo kroni√®no bolezen v svetu in tudi v Sloveniji. Predvsem pa ¬ĺeli v sodelovanju z dru¬Ļtvom Astma & ¬Ļport pokazati, da je lahko v sodelovanju z zdravstvom in sodobnimi trendi preventivnega zdravljenja, tudi asmatik uspe¬Ļen ¬Ļportnik.
Ura je deset in Marko se pribli¬ĺuje Slovenskim Konjicam. Vse te√®e po na√®rtih, prometa ni veliko, za spremljevalnim vozilom pa sta se mu ¬ĺe pridru¬ĺila dva kolesarja.


¬ģe mimo Ptuja, Avtor: Irma, Datum: 02/05/06
Marko je bil na Ptuju ob 9.03 in je prevozil 78 km, torej je njegova povpreèna hitrost 38 km/h. Trenutno malo prehiteva èasovnico, ker je kilometrov malo manj, kot je bilo izraèunanih po karti in ker vozi hitreje, kot je bilo predvideno v èasovnici.


Kmalu na Ptuju, Avtor: Irma, Datum: 02/05/06
Ob 8.25 se Marko nahaja nekje na polovici med Mursko Soboto in Ptujem (vas ¬ģihlava). Do Ptuja ima ¬Ļe pribli¬ĺno 18 km ali pribli¬ĺno pol ure. Naj omenim ¬Ļe njegovo spremljevalno ekipo, v kateri sta njegova prijatelja in zvesta pomaga√®a Andrej Petrovi√® in Slavko ¬ģelezen. Poleg je tudi Fredi Virag v vlogi sodnika, kasneje pa se bo pridru¬ĺil ¬Ļe Borut Strel, ki bo skrbel za novice.


START, Avtor: Irma, Datum: 02/05/06
Dobro jutro! Medtem, ko se nas je na prazni√®ni dan ve√®ina ¬Ļe grela v postelji, je bil Marko ¬ĺe na poti k svojemu novemu podvigu. Po njegovih besedah je zdaj kon√®no na kolesu. Startal je to√®no ob 7.00 z mejnega prehoda Hodo¬Ļ in ¬ĺe uspe¬Ļno premaguje kilometre. Ob 7.25 je bil v Ma√®kovcih. Vreme je megleno in obla√®no, vendar ne preve√® mrzlo, tako da se je "ma¬Ļina" hitro ogrela. Sre√®no pot!


Dirka na rekord preko SLO, Avtor: Marko, Datum: 27/04/06
Za tiste, ki bi se Marku na poti radi pridru¬ĺili, je tu predvidena √®asovnica rekorda. Opozoriti vas moramo, da so pravila Mednarodne ultra-maratonske kolesarske zveze (UMCA) glede rekordov precej striktna, tako da se pred, ob ali za Markom ne sme voziti nih√®e. Seveda se lahko pripeljete do njega in ga na kratko pozdravite, v nadaljevanju poti pa se morate voziti za Markovim spremljevalnim avtom. Hvala za razumevanje!

Kraj | km skupaj | Predvideni prihod
Hodo¬Ļ 0 7:00:00
Murska sobota 32 7:57:00
Ptuj 85 9:31:00
Slov. bistrica 110 10:15:00
Slov. konjice 124 10:41:00
Celje 148 11:24:00
¬ģalec 156 11:40:00
Trojane 187 12:36:00
Dom¬ĺale 213 13:21:00
Brezovica 235 14:03:00
Vrhnika 248 14:26:00
Kalce 262 14:56:00
Postojna 283 15:36:00
Razdrto 294 15:56:00
Divaèa 309 16:24:00
Dekani 329 16:59:00
Debeli rtiè 340 17:19:00Za povecavo slike kliknite na karto"


Tiskovna konferenca 25.april 2006, Avtor: Marko, Datum: 27/04/06
SPORO√ąILO ZA JAVNOST, 25.april 2006

V kongresni dvorani Mercurius v ljubljanskem BTC-ju je danes potekala predstavitev novega projekta slovenskega ultra-maratonskega kolesarja Marka Baloha. Baloh, ki je tudi sam astmatik, se tokrat ob svetovnem dnevu astme v sodelovanju z dru¬Ļtvom Astma & ¬©port pripravlja na postavitev rekorda v pre√®enju Slovenije od njenega severovzhodnega konca do jugozahoda. Pot, ki jo bo za√®el 2. maja 2006 ob 7.00 uri zjutraj ga bo vodila od Hodo¬Ļa - preko Ptuja – Slovenske Bistrice – Celja – Trojan – Ljubljane – Vrhnike – Postojne – Razdrtega in Diva√®e do Debelega rti√®a. Tja bo prispel predvidoma ob 17.00 uri, kjer bo ve√®ji sprejem, saj na Debelem rti√®u trenutno letuje 200 otrok, prihod Baloha pa bo le osrednji dogodek tistega dne.

Seveda pa je projekt zastavljen mnogo bolj kompleksno in poleg postavljanja kolesarskega rekorda vklju√®uje ¬Ļe astma ¬Ļolo v Mladinskem zdravili¬Ļ√®u in letovi¬Ļ√®u na Debelem rti√®u in strokovni posvet z naslovom "Sodobni trendi preventivnega zdravljenja astme", ki bo potekal na Fakulteti za ¬Ļport (10. maja ob 17.00 uri).

"Z dru¬Ļtvom Astma in ¬©port smo preko kolesarske aktivnosti ¬ĺe v januarju 2006 izvedli uspe¬Ļno akcijo zbiranja sredstev za letovanje otrok obolelih z astmo. Tokrat smo se odlo√®ili, da bomo z na¬Ļo dejavnostjo nadaljevali in postavljanje 340-kilometrskega rekorda preko Slovenije je bil le ¬Ļe dodaten motiv. To bo tudi moj prvi leto¬Ļnji preizkus moje pripravljenosti, saj se nameram v mesecu juniju ponovno (¬ĺe tretji√®) udele¬ĺiti ene najte¬ĺjih ultramaratonskih kolesarskih dirk Race Across America v ZDA. Sicer pa bo slovenski rekord na tej razdalji tudi uradno zabele¬ĺen, saj bo moje kolesarjenje spremljal poobla¬Ļ√®enec Mednarodne ultramaratonske kolesarske organizacije v vlogi sodnika. Upam, da lahko s svojim zgledom pripomorem pri osve¬Ļ√®anju ljudi z astmo. Marsikdo zaradi simptomov astme obupa nad kakr¬Ļnokoli ¬ĺivljenjsko aktivnostjo. Ob zagotavljanju popolnega nadzora nad astmo pri samem bolniku in ob rednem jemanju predpisanih zdravil pa lahko tudi astmatiki ¬ĺivimo popolnoma normalno ¬ĺivljenje", je na novinarski konferenci predstavil svoj projekt Marko Baloh.

Marko Baloh in √®lani njegove ekipe vam bodo 2. maja na razpolago na tel. ¬Ļt. 041/437-734. Skozi Ljubljano bo kolesaril predvidoma med 13.30 in 14.00 uro. Vsi najve√®ji kolesarski navdu¬Ļenci pa se mu lahko na delu poti proti slovenskemu morju tudi pridru¬ĺijo.Markova zgodba z LTD 2005, Avtor: Marko, Datum: 15/10/05
Objavljam malo dalj¬Ļi zapis dogajanj na dirki Le Tour Direct 2005 z vidika kolesarja, ki je (kon√®no) dosegel (enega) svoj(ih) cilj(ev).

Kliknite tukaj za DNEVNIK LTD 2005!


Strani Novic: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

SPONZORJI

OpremljevalciPrijateljska stran

Medijski pokrovitelji
Raam 2003 :: Novice :: Biografija :: Doseĺki :: Povezave :: Sponzorji
NewsLetter :: Knjiga Gostov :: Kontakt
© 2003 MarkoBaloh.com