.:: www.markobaloh.com ::.


TS26: Pratt, Avtor: Irma, Datum: 24/06/05
To je moja zadnja novi√®ka pred odhodom. Marko si je privo¬Ļ√®il malo dalj¬Ļi spanec, vendar zdaj ¬ĺe veselo pelje naprej. Ima veliko te¬ĺav z zadnjico in malo te¬ĺav s psiho, ker je √®utiti, da je malo razo√®aran, ker ne gre tako kot si je ¬ĺelel. Upam, da bom pri¬Ļla tja pravo√®asno, da ne bodo zaostanki preveliki in da ga po¬Ļteno porinem naprej. Mislim, da bo ¬ĺe to pomagalo, ko mu bom na¬Ļtevala koliko podpore ima in da mu vsi ¬ĺelijo samo dobro. √ąestitke pa tudi ekipi, ki ga zvesto spremlja in po¬Ļilja pozdrave vsem najdra¬ĺjim v Slovenijo.TS25: Mullinvile, Avtor: Irma, Datum: 23/06/05
Leto¬Ļnji RAAM si bomo ¬ĺal zapomnili tudi po drugi smrtni ¬ĺrtvi RAAMa. ¬ģivljenje je izgubil Bob Breedlove v nesre√®i s tovornjakom, v katerega se je zaletel, ker je pri rahlem spustu zavil na nasprotni vozni pas. To ¬Ļe enkrat potrjuje pravilo, kako pomembno je, da je ekipa vedno za tekmovalcem. Bob naj bi bil namre√® za kratek trenutek sam, brez spremstva.
Marko pa se medtem bori z hudim vetrom in z MacDonaldom, s katerim si izmenjujeta 3-4 mesto. Anders pravi, da so sunki tako mo√®ni, da Mareta kar prestavlja in da mu ni jasno, kako lahko MacDonald prileti mimo s tako hitrostjo. Marko se namre√® vozi solidno, vendar mu ¬ĺe od prvega spanca-nespanca nekaj ne odgovarja in se ¬Ļe malo i¬Ļ√®e. Upam, da se bo na¬Ļel,√®e ne prej pa ko se mu z Ano pridru¬ĺiva.


TS 23: Ulysses, Avtor: Irma, Datum: 23/06/05
Marko ¬Ļe vedno lepo pritiska na pedala in veselo hiti proti cilju. Razpolo¬ĺenje se mu je ob√®utno izbolj¬Ļalo in ujel je svoj ritem. To se vidi tudi po rezultatu na TS23, kjer ima ¬ĺe prednost pred MacDonaldom. Z nasmehom pozdravlja vse navija√®e in sporo√®a, da ne obupat, kajti Mississippi , kjer se pravi boj ¬Ļele za√®ne, je ¬Ļe dale√®.


TS21: Kim, Avtor: Irma, Datum: 23/06/05
Da ne bo prevelike negotovosti. Govorila sem z Andrejem, ki pravi, da je Marko ujel pravi ritem. Zamenjal je kolo za ¬ītahitrga¬ī in se bli¬ĺa postaji TS22. Ne vem, √®e sva se midva narobe razumela ali organizator zamuja s podatki. Kakorkoli Marko leti!TS20: Trinidad, Avtor: Irma, Datum: 22/06/05
Marko je bil na TS20 na √®etrtem mestu, malo pred enajsto zve√®er. Po√®uti se dosti bolje, predvsem pa je va¬ĺno, da vozi svoj tempo. Kmalu bo sledil kratek po√®itek, potem pa veselo naprej. Ekipa ga seveda zvesto spremlja in bodri. Zdaj je najte¬ĺji del ¬ĺe za njim, tako da si bo lahko nabral novih mo√®i.TS19:La Veta, Avtor: Irma, Datum: 22/06/05
Ura se bli¬ĺa sedmi zve√®er, Marko pa po√®asi a sigurno pleza na zadnji ve√®ji klanec. Premikam se, torej grem naprej, je ve√®krat rekel in to je v tem trenutku najbolj pomembno. Nastopilo je prvo obdobje te¬ĺav, ki se jih ne ¬ĺeli¬Ļ, ogniti pa se jim ne da. To so problemi z zadnjico in nespe√®nostjo. Vendar to je RAAM in najbolj¬Ļi so tisti, ki znajo to premagati. Marko je dejal, da se komaj premika, vendar mu je pogovor kar dobro del. Povedala sem mu koliko navija√®ev ima in kako mu vsi ¬ĺelijo da pride na cilj in ¬ĺe po glasu sode√® je bil bolj¬Ļe volje. Marko je ostal na enaki razdalji s Trevinom, je pa MacDonald zelo pospe¬Ļil in Markota tudi prehitel.


TS17: South Fork, Avtor: Irma, Datum: 22/06/05
√ąisto na kratko. Tekmovalce je po hudi vro√®ini pri√®akal ¬Ļe mo√®an veter in jim pobral ¬Ļe zadnje atome mo√®i. Marko se je dobre volje zbudil in zdaj nadaljuje proti TS17. Prehiten je bil od Trevina, vendar je ¬Ļel tudi on spat, po podatkih JRteama. Milo¬Ļ pravi, da se glede na razmere dobro po√®uti, samo grlo ga boli. Po¬Ļilja pa nam tole:

Marko posilja lupcka svojim trem lupckomTS15: Durango, Avtor: Irma, Datum: 21/06/05
Ob pol desetih sem bila na vezi z Andrejem. Povedal je, da je Marko po 52 urah kon√®no lahko zaspal. Bil je zelo zaspan, zato mu je padla tudi hitrost To se je zgodilo po TS15, kjer je bil slabe tri ure za Juretom in slabo uro pred Trevinom, ki ga je med tem prehitel. Druga√®e Marko deluje kot je treba, problemov z zadnjico ¬Ļe ni in naj tako tudi ostane. V tem √®asu je ¬Ļla po zlu samo izguba slabe ure na ra√®un defektov, velikih potreb in padajo√®ih lu√®i pono√®i. Andrej je ¬ĺe podu√®il Ameri√®ane kako se delajo sendvi√®i in kako se skuhajo makaroni, ker imajo oni malo druga√®ne navade. Sam pa se je nau√®il, kako delujejo pralnice. Mira, po mojem boste morali kmalu nabavit ameri¬Ļki pralni stroj! Poleg tega Ameri√®ani lepo skrbijo tudi za oskrbo avtodoma, kar ni tako lahko kot bi si kdo mislil. Fantje in dekleti pozdravljajo Slovenijo in se zahvaljujejo za pozdrave in lepe ¬ĺelje. Dirka se ¬Ļe ni dobro za√®ela, zato bo vzpodbuda dobrodo¬Ļla ¬Ļe naprej.


Strani Novic: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

SPONZORJI

OpremljevalciPrijateljska stran

Medijski pokrovitelji
Raam 2003 :: Novice :: Biografija :: Doseĺki :: Povezave :: Sponzorji
NewsLetter :: Knjiga Gostov :: Kontakt
© 2003 MarkoBaloh.com