.:: www.markobaloh.com ::.


Le se nekaj ur do RAAMa 20005, Avtor: Tomaz Sustersic, Datum: 19/06/05
Le ¬Ļe nekaj ur nas lo√®i do pri√®etka Dirke preko Amerike - Race Across America (RAAM) 2005. Slovenski ultramaratonski kolesar Marko Baloh, ki se jo udele¬ĺuje ¬ĺe drugi√®, bo stal na ¬Ļtartu v San Diegu danes ob 16.00 uri (7.00 po lokalnem √®asu). Na tej 4900 kilometrov dolgi dirki, polni nad√®love¬Ļkih naporov, ki jo bodo najbolj¬Ļi kolesarji predvidoma prevozili v dobrih osmih dnevih, jih √®aka nemalo nevarnosti in skrita ¬ĺelja Baloha je, da jih premaga med prvimi.

Pred tem je povedal: »Zadnjih deset dni, ko sem prispel v Zdru¬ĺene dr¬ĺave sem pre¬ĺivel nekoliko bolj mirno kot zadnje mesece v Sloveniji. Tukaj sem opravil zgolj dva treninga v najve√®ji vro√®ini, ko se je ¬ĺivo srebro dvignilo blizu 45 stopinjam Celzija, sicer pa sem v skladu z na√®rtom treninga predvsem po√®ival. Kot ka¬ĺe sem tudi na vro√®ino dobro pripravljen, saj sem treninge odpeljal brez te¬ĺav. Mislim, da se je po za√®etnem spoznavanju zelo dobro ujela tudi slovensko-ameri¬Ļka spremljevalna ekipa, ki jo vodi Allen Larsen, zmagovalec RAAM-a 2003. Z njihovim delom sem zares zelo zadovoljen in v zadnjih dnevih so imeli fantje kar precej dela, da so pripravili spremljevalna vozila, vso ostalo opremo in nabavili zaloge hrane za to dolgo pot. Popolnoma jim zaupam, saj so se dela lotili z vso potrebno skrbnostjo in tudi Larsen je kot ka¬ĺe pravi √®lovek za vlogo vodje, saj je ¬ĺe na prvi sestanek pri¬Ļel z bele¬ĺnico polno zapisov in vtisov z "njegovega" Raama s pomo√®jo katere je naloge in zadol¬ĺitve enakovredno podelil preostalim √®lanom ekipe. ¬ģe v√®eraj smo imeli tudi prvi skupni sestanek organizatorja s preostalimi ekipami, ki je potekal predvsem v duhu pojasnjevanja pravil dirke in nekoliko spremenjene trase glede na prej¬Ļnja leta. Uspe¬Ļno smo opravili ¬Ļe in¬Ļpekcijski pregled vozil in koles, za konec pa smo se nastavili uradnemu fotografu. Po ¬Ļtartu, ki bo skupinski, nas najprej √®aka 21 milj "zaprte vo¬ĺnje", nato pa lete√®i ¬Ļtart in boj z neusmiljenimi ameri¬Ļkimi cestami preko 56. etap, vse do Atlantic Cityja na vzhodni obali ameri¬Ļkega kontinenta.«

»Prvih sedemsto kilometrov dirke je ponavadi ¬ĺe kar precej odlo√®ilnih, saj se hitro poka¬ĺe razlika med tistimi, ki so za RAAM dobro fizi√®no in organizacijsko pripravljeni in tistimi, ki to niso. V nadaljevanju pa je zelo pomembna tudi psihi√®na stabilnost tekmovalca, v kolikor je o tem sploh mo¬ĺno govoriti, saj se pogosto pojavljajo halucinacije in drugi stranski produkti neprespanih mo√®i, ki lahko bistveno vlivajo na razsodnost tako kolesarja, kot tudi njegove ekipe«, je pred ¬Ļtartom ¬Ļe pojasnil Milo¬Ļ Milo¬Ļevi√®, zdravnik v ekipi Marka Baloha.

V zadnjem trenutku pa se je Balohovi ekipi po dogovoru z organizatorjem pridru¬ĺil ¬Ļe snemalec televizijske dru¬ĺbe NBC, ki bo dokumentiral kolesarjenje Baloha in delo njegove ekipe na celotni trasi RAAM-a. O√®itno predstavlja Baloh tudi za ameri¬Ļke medije enega izmed o¬ĺjih favoritov za zmago, da so se odlo√®ili za to potezo.ZA TINO, Avtor: Irma, Datum: 19/06/05
√ąe nekaj po√®ne¬Ļ z veseljem in s srcem, ti nih√®e ne zameri, da te ni vedno doma in ni te¬ĺko u¬ĺivati v uspehih, ki iz tega izhajajo. Tinine besede "atletika je moj na√®in ¬ĺivljenja, je moja droga, moja sladkost ¬ĺivljenja" povedo, da je bila dekle na mestu. Polna veselja do ¬ĺivljenja, pozitivnih misli in igrivih nasmehov. ¬ģal pa je bila njena pot prekinjena, ko se je ¬Ļele dobro za√®ela. Vendar moramo misliti na to, da je veliko pustila za sabo in da lahko s ponosom re√®emo "to je bila pa Tina." Ni se nikoli predala in se danes je prisotna, tokrat celo v Ameriki, kamor so v√®asih u¬Ļle tudi njene misli. NA STARTU, PRIPRAVLJENI, ZA TINO!Se 1 dan do pricetka RAAM-a, Avtor: Milos, Datum: 18/06/05
Vceraj smo iz Palm Springsa v San Diego, prispeli Marko, Andrej, Anders in jaz. Srecali smo se z ameriskim delom ekipe: Allen, Teresa, Charlie, Steve, Julie in Ben. Priprave na startnem mestu so trajale cel dan. Marko je imel intervju z novinarji NBC, ki je trajal skoraj celo uro.
Opravljen je bil pregled vseh vozil in koles, zvecer pa smo s celotno ekipo imeli prvi sestanek.
Mocno utrujeni smo zaspali.
Danes zjutraj smo se zbudili ob 9h, opravili smo glavni nakup vseh potrebscin ter hrane za prvih nekaj dni. Vsak clan ekipe ima svojo zadolzitev in vsi skupaj se trudimo, da bi Markotu olajsali zadnje urice pred starom.
Jutri ob 7h zjutraj po tukajsnjem casu (ob 10h po vzhodno-ameriskem casu ali ob 16h po slovenskem lokalnem casu) se dirka pricne. Takrat bo slo zares. Pisite in spodbujajte, trenutne rezultate dirke pa glejte na www.raceacrossamerica.org
Pozdrav iz San Diega


Koncno cez luzo, Avtor: Irma, Datum: 12/06/05
Lep pozdrav vsem in hvala za lepe zelje! Imam malo problemov z dostopom do interneta, zato èisto na kratko. Z Andersom sva v Palm Springsu, kjer se na "prijetni temperaturici" 40 C privajava na RAAM razmere. Veliko pocivanja in malo razpeljavanja je formula za uspeh. Drzite pesti in pridno polnite knjigo gostov. To bo gorivo za mojo duso (in s tem tudi noge) v zadnjih dneh RAAM-a. Lep pozdrav, Marko& Anders

Za srecno pot


Tiskovna konferenca, Avtor: Tomaz, Irma, Datum: 12/06/05
Slovenski ultra-maratonski kolesar Marko Baloh se v sredo, 8. junija 2005 odpravlja v Zdru¬ĺene dr¬ĺave Amerike, kjer se bo ponovno udele¬ĺil najpresti¬ĺnej¬Ļe ultra-maratonske kolesarske dirke Race Across America (RAAM).

Na novinarski konferenci, ki je potekala v√®eraj v BTC Cityju je pojasnil svojo odlo√®itev zakaj se po√®uti kot dol¬ĺnika tej dirki, ki jo je moral leta 2003 zaradi krvnega strdka v plju√®ih zaklju√®iti 700 kilometrov pred ciljem.

»Nazadnje ko sem nastopil na RAAM-u leta 2003, sem moral zaradi hudih zdravstvenih te¬ĺav odstopiti. Letos moram priti do cilja. Treniral sem dobro, kar dokazujejo tudi dosedanji rezultati in leto¬Ļnje skupno ¬Ļtevilo prevo¬ĺenih kilometrov, ki se jih je nabralo ¬ĺe preko 18.000. Vem, da nas √®akajo nekoliko po√®asnej¬Ļi √®asi od lanske dirke, saj je trasa spremenjena in bo potrebno prevoziti tudi tri tritiso√®ake, precej pa bo odvisno tudi od vremena. Upam, da nam bo z ekipo uspelo, da se bomo v Atlantic City pripeljali med prvimi. Naj omenim, da bom vozil v celoti karbonsko kolo Cult slovenskega proizvajalca, ki mi bo morebiti prinesel odlo√®ilne minute«, je povedal Baloh.

¬©tart leto¬Ļnje dirke preko Amerike bo 19. junija ob 7.00 uri (po lokalnem √®asu) v San Diegu, cilj pa na drugi strani kontinenta v Atlantic Cityju. Najbolj¬Ļi kolesarji bodo na svoji dobrih osem dni trajajo√®i poti prevozili preko 4.900 kilometrov in premagali skupaj preko 35.000 metrov vi¬Ļinske razlike, sre√®ali se bodo tudi z ekstremnimi temperaturnimi razlikami, saj se srebro pono√®i spusti na ni√®lo, medtem ko v pu¬Ļ√®avah dose¬ĺe tudi 50 stopinj Celzija. √ąasa za spanec ne bo, vsak tekmovalec se bo v ¬ĺelji po √®im bolj¬Ļem rezultatu po√®itku odpovedal, na celotni poti bodo kolesarji spali le po nekaj deset minut na no√®.

Balohovo spremljevalno ekipo bo vodil zmagovalec RAAM-a 2003 Ameri√®an Allen Larsen. Tudi sicer bo devet√®lanska ekipa sestavljena iz me¬Ļanega slovensko-ameri¬Ļkega √®lanstva. Namestnik vodje ekipe bo Andrej Petrovi√®, poleg njega pa na slovenski strani ¬Ļe Milo¬Ļ Milo¬Ļevi√®, Anders ¬©traus in Du¬Ļan Vodlan. V Ameriki pa se jim bodo pridru¬ĺili Ameri√®ani Charlie Liskey, Steve Winfrey, Julie Donnelly in Theresa Larsen.

In kaj je prepri√®alo zmagovalca Larsena v sodelovanje z Balohom? Kot je povedal ¬ĺe pred √®asom, se je odlo√®il zmagati na RAAM-u samo enkrat in kasneje sodelovati na njem samo ¬Ļe kot √®lan spremljevalne ekipe. Sodeloval pa bo samo s tak¬Ļnimi, ki imajo realne mo¬ĺnosti za zmago in to je bil tudi poseben kompliment Balohu, ki je njegovo ponujeno roko z veseljem sprejel.

»Marka spremljam zadnje leto skorajda vsak teden in moram priznati, da je zares dobro pripravljen. Vidi se mu, da se je tudi konstitucijsko precej spremenil. Verjamem v njegov vrhunski dose¬ĺek na tej dirki in mu privo¬Ļ√®im zmago. S fanti iz ekipe smo dodobra pre¬Ļtudirali celotno traso, zato bo tudi na¬Ļe delo in podpora Marku ¬Ļe kako pomembna. Delo ekipe smo delno ¬ĺe preizkusili na 48-urnem testu, ki smo ga izvedli v Sloveniji in mislim, da smo se dobro dopolnjevali«, je ¬Ļe povedal drugi mo¬ĺ ekipe Andrej Petrovi√®.

Potek dirke in Balohov nastop bo mo¬ĺno spremljati preko njegove spletne strani www.markobaloh.com ali preko uradne strani organizatorja RAAM www.raceacrossamerica.org.


Slovenski del ekipe


Postanite pokrovitelj èasovne postaje, Avtor: Marko, Datum: 18/05/05
Postanite pokrovitelj èasovne postaje in pomagajte Marku uresnièiti svoje sanje!

Vsak, ki bo prispeval za moj RAAM projekt donacijo v vi¬Ļini vsaj 10.000 SIT si bo izbral eno izmed 56 √®asovnih postaj (oz. start ali cilj), katere pokrovitelj bo. Celoten spisek postaj z vsemi pokrovitelji je objavljen na moji strani www.markobaloh.com - KLIKNITE NA NAPIS NA ZGORNJEM DELU STRANI. √ąasovno postajo si lahko rezervirate tako, da mi na elektronski naslov marko@markobaloh.com javite katero si ¬ĺelite sponzorirati. Takoj po nakazilu bo spisek a¬ĺuriran, pri izbiri postaj pa bomo upo¬Ļtevali vrstni red rezervacij. Donacije sprejemamo na poslovni ra√®un KD TEAM 753: 02017-0089877689.


Markov pogled na dirko, Avtor: Irma, Datum: 16/05/05
Dirka je potekala na 4.820m dolgem krogu okoli vasice Theiss. √ąe je cesta suha je le en ovinek tak¬Ļen, da hitrost pade pod 30km/h (potem pa sprint, da spet spravi¬Ļ hitrost na 40+km/h). Seveda problem nastane, ko pada de¬ĺ, ker so takrat taki ovinki 4 (na krog!). Tokrat je de¬ĺevalo kar dobr¬Ļen del no√®i, torej je jasno, zakaj ni bilo mo¬ĺno dose√®i rekorda. Drugi del problema, je bil "norenje" 12-urnih ekip, ki se jim je ¬Ļlo za dosego svetovnega rekorda (so ga tudi dosegli s 530km!!). Na¬Ļa naloga (solo tekmovalcev) je bila torej poskusiti dr¬ĺati tempo teh ekip. Kar pa niti najmanj ni bilo lahko. Po ¬Ļestih urah je bila povpre√®na hitrost skoraj 45km/h! ¬ģe po treh urah pa sva bila z Juretom edina od solo tekmovalcev, ki sva lahko dr¬ĺala tempo vodilnih.

Prvih ¬Ļest ur mi puls ni padel pod 150/min, nekajkrat pa sem ¬Ļel tudi preko anaerobnega praga. Za moj okus preve√®krat, tako da sem po okoli ¬Ļestih urah in pol moral priznati premo√® Juretu. Pa razlika med nama sploh ni velika, saj je tudi on izgubil stik z najhitrej¬Ļimi kake pol ure za mano. S pomo√®jo nekaj mo√®nih ekip me je potem prehitel za krog in dirka za zmago je bila odlo√®ena. Nadaljevala sva skupaj do jutra, potem pa se mi je zgodilo, kar se mi ni ¬ĺe od otro¬Ļtva. Za√®el sem dihati "na ¬Ļkrge" in √®ez nekaj √®asa mi je bila ¬ĺe hitrost 35km/h prehud zalogaj. Nekajkrat sem ¬Ļe poskusil sko√®iti za hitrimi ekipami, ki so me prehitele, pa mi je bilo hitro ¬ĺal. Tako sem se za zadnjih pet ur dal na "survival mode", priklju√®il sem se eni od po√®asnej¬Ļih skupin in od¬Ļteval ure do konca. ¬ģe dve uri pred koncem sem imel drugo mesto v ¬ĺepu, saj sem imel pred tretjeuvr¬Ļ√®enim 90km prednosti. Vseeno sem stisnil zobe in zdr¬ĺal ¬Ļe toliko, da sem naredil 900km (po organizatorjevem merjenju malo manj). Ker s kolesa nisem stopil 24 ur (20 minut manj)! Ni √®udno, da se ti, ko kon√®a¬Ļ, tla kar nekaj √®asa majejo pod nogami... Jaz sem pa ¬Ļele sedaj videl, da stvar ni √®isto nedol¬ĺna, saj ¬Ļe vedno nisem mogel priti do dovolj zraka, za√®elo mi je tudi piskati v plju√®ih. Ko po pol ure ni bilo ni√® bolje, smo poklicali zdravnika, ki je ugotovil, da gre verjetno za astmati√®ni napad. Po uporabi inhalatorja je bilo v nekaj minutah vse v redu.

Pa zaklju√®ek? Z dirko sem zadovoljen, na moje presene√®enje sem celo dobil pokal zmagovalca (zmagal sem v kategoriji do 40 let). Test forme je tudi v redu, razlika med mano in Juretom je veliko manj¬Ļa, kot poka¬ĺe kon√®ni rezultat. Poleg tega sem letos treniral za RAAM, tam pa hitrost 45-50km/h ni ravno pomembna. Juretu vse √®estitke, trenuten rezultat je 1:0 za njega, glavna dirka pa pride √®ez 34 dni... Vi nadaljujte z navijanjem, midva bova naredila svoje in zmaga v Atlantic Cityju bo slovenska!


PRVI IN DRUGI, Avtor: Irma, Datum: 15/05/05
Se opravi√®ujem za zamujeno poro√®anje. Na dirki pa√® ¬Ļe niso tako dale√®, da bi imeli povezavo na internet, mi pa nimamo orodja oz. sredstev, da bi to lahko sama naredila. Smo pa√® amaterji, ki se trudimo po najbolj¬Ļih mo√®eh. Sem pa zato bila z Maretom in ga skupaj z Ano in Erikom bodrila celih 24 ur (pono√®i v sanjah), kar je bila prava poteza, sploh kar se ti√®e otrok, ker sta lahko sama videla, zakaj o√®i trenira in je zato veliko odsoten.
Na kratko o poteku dirke. Start je bil v soboto ob desetih in po hladni no√®i, nas je pri√®akalo sonce. Po pri√®akovanjih je bila zaradi ekip, ki so vozile dvanajst ur, v za√®etku povpre√®na hitrost zelo velika – prvih ¬Ļest ur dobrih 44,5 km/h. Seveda sta se Mare in Jure kmalu oddaljila od ostale konkurence, ker sta edina zdr¬ĺala tempo najhitrej¬Ļih ekip. Naj poudarim to, da se tekmovalci v ekipi menjajo po dveh do treh krogih! Zaradi konstantnih skokov, je Mare preve√®krat pokukal v rde√®e obmo√®je in po petih urah, je tudi on zaostal pri enem skoku in od¬Ļli so naprej. Nadaljeval je s svojim tempom, ker dan je bil ¬Ļe dolg. Okoli pol petih popoldne je bil Mare ujet za krog in boj za generalno zmago je bil bolj ali manj odlo√®en. Pono√®i se je celodnevnemu vetru pridru¬ĺil ¬Ļe de¬ĺ, zato je bil tempo malo manj¬Ļi, vendar ¬Ļe vedno hud. Proti jutru je Maretu za√®elo zmanjkovati zraka in je ¬ĺe brez napora zelo te¬ĺko dihal. Doktor sumi na astmati√®ni napad, ki je lahko posledica Maretove alergije na cvetni prah, ki je o√®itno ¬Ļe prisoten (proga je potekala med cveto√®imi polji in travniki). Marko je zmanj¬Ļal tempo, z veliko volje prevozil ¬Ļe zadnjih pet ur in dirko kon√®al po 188 krogih, s povpre√®no hitrostjo 37.9 km/h s prevo¬ĺenimi 898.64 km v √®asu 23:39:37,5. To je bilo ve√® kot dovolj za zmago v njegovi kategoriji M-AK1(do 40 let), generalno pa za drugo mesto. Rezultate si lahko ogledate na www.pentek-timing.at.
Marko je opravil glede na razmere odlièno, prav tako pa se je ponovno izkazala ekipa in potrdila Maretovo izbiro za RAAM.

Najlepsi zacetek dirke


Na startu


Blizu 50 km/h


V boju z vetrom


Se en krog!


Na zmagovalnem odru
Strani Novic: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

SPONZORJI

OpremljevalciPrijateljska stran

Medijski pokrovitelji
Raam 2003 :: Novice :: Biografija :: Doseĺki :: Povezave :: Sponzorji
NewsLetter :: Knjiga Gostov :: Kontakt
© 2003 MarkoBaloh.com