.:: www.markobaloh.com ::.


Spremljajte dirko na www.markobaloh.com, Avtor: Marko, Datum: 11/05/05
V soboto 14.5.2005 bom nastopil na 24-urni dirki Kraftwerk Trophy, ki ¬Ļteje za odprto prvenstvo Avstrije. Tokratna preizku¬Ļnja bo druga√®ne vrste kot prvi leto¬Ļnji test forme - vo¬ĺnja »V 48h okoli Slovenije«, saj je na njej dovoljena vo¬ĺnja v zavetrju in so zato hitrosti precej neverjetne - svetovni rekord zna¬Ļa 977km v 24h, torej povpre√®na hitrost skoraj 41 km/h! Ker sem se popolnoma posvetil pripravam na RAAM, ki zahtevajo precej specifi√®ne treninge, sem v tem letu dirkal manj kot v prej¬Ļnjih letih. To je razlog, da nisem popolnoma prepri√®an, kak¬Ļen rezultat lahko pri√®akujem na dirki. Konkurenca bo odli√®na, saj bo na startu ve√® kot 200 tekmovalcev, od tega kar 53(!) posameznikov na 24-urni dirki. Med njimi bodo poleg mene ¬Ļe trije leto¬Ļnji udele¬ĺenci Dirke preko Amerike: Jure Robi√®, Chris Hopkinson (Velike Britanija) in Alexander Gepp (Avstrija). Dirka je torej prav¬Ļnja za primerjavo pripravljenosti s konkurenti in med njimi je verjetno iskati tudi zmagovalca sobotno-nedeljske dirke.
Dirka Kraftwerk Trophy 24h se za√®ne v soboto ob 10h zjutraj in se kon√®a v nedeljo ob isti uri. Krog je dolg manj kot 5 kilometrov in najbolj¬Ļi tekmovalci ga bodo verjetno prevozili ve√® kot 200-krat! Potek same dirke boste lahko spremljali tudi na moji spletni strani www.markobaloh.com, kamor se bo ekipa javljala z dogajanji na progi vsakih nekaj ur. Za moje potrebe med dirko bo skrbela ekipa Andrej Petrovi√®, Anders ¬©traus in Bla¬ĺ Habi√®, ob progi pa bodo zame stiskali pesti tudi Irma, Ana in Erik.
48h, Avtor: Marko, Datum: 02/05/05
Moj trening poteka dalje, torej ob ostalih obveznostih (slu¬ĺba, dru¬ĺina) te¬ĺko najdem √®as za pisanje zaklju√®kov. Pa vseeno – test 48h je pokazal, da sem kar se ti√®e priprav na pravi poti, da bom na startu RAAM-a √®ez 51 dni optimalno pripravljen. √ąasovnico sem sestavil glede na ob√®utke izpred 2 let, ko sem na isti progi v obratni smeri po enem dnevu ostal brez prave mo√®i in nisem mogel niti sanjati o vo¬ĺnji s hitrostjo 30km/h ali ve√®. Tokrat je bilo druga√®e. Seveda se je utrujenost poznala pri vo¬ĺnji v klance, po ravnini pa sem brez problema dr¬ĺal hitrost preko 30km/h, kar mi daje veliko upanja za RAAM, kjer bom ¬Ļe mo√®nej¬Ļi in tudi veliko bolj motiviran.
Medijsko je bil projekt odli√®no pokrit in upam, da bo to pritegnilo kakega novega pokrovitelja. Samo v tem primeru bomo lahko preko lu¬ĺe krenili v polni postavi. Zahvaliti se moram odli√®ni ekipi - Andrej, Milo¬Ļ, Anders in Andra¬ĺ so se zelo izkazali in prepri√®an sem, da bo v ZDA ¬Ļe bolje. Poleg njih gre zahvala vsem pokroviteljem, ki so se do sedaj odlo√®ili podpreti na¬Ļ projekt ter Intersportu in Mercator Centru, ki sta nam odstopila prostor za tiskovno konferenco ter za start in cilj preizku¬Ļnje. Zahvaljujem se tudi vsem tistim, ki ste me bodrili na poti, ¬Ļe posebej tistim, ki ste me s kolesi spremljali del poti – Peter, Bla¬ĺ, Slavko, Drejc, Igor, √®lani KK Lendava, Iztok in vsi, ki ste mi pri¬Ļli naproti pred ciljem, HVALA!


Konec, Avtor: Tomaz, Datum: 17/04/05
Marko Baloh, slovenski ultramaratonski kolesar je danes (17.04.2005) ob 11.03 uri prikolesaril na cilj pred Mercator Centrom Ljubljana v ¬©i¬Ļki. Uspel mu je neverjeten kolesarski podvig, saj je krepko izbolj¬Ļal √®as, ki si ga je zadal in obvozil Slovenijo v 46 urah in 3 minutah. Njegov prej¬Ļnji rekord iz leta 2003 je zna¬Ļal 50 ur in 10 minut, vendar velja ob tem opozoriti, da je takrat isto traso prevozil v obratni smeri kot tokrat, ko ga je pot vodila iz Ljubljane preko Kranja, Jesenic, Kranjske Gore, Vr¬Ļi√®a, Bovca, Nove Gorice, Se¬ĺane, Kopra, Ilirske Bistrice, Postojne, Ko√®evja, Novega mesta, Bre¬ĺic, Ptuja, Lendave, Murske Sobote, Maribora, Dravograda, Velenja in Kamnika nazaj v Ljubljano. Trasa dirke je bila dolga 1170 kilometrov.

Utrujen, a vidno zadovoljen je Marko Baloh v cilju povedal: "Zelo sem vesel, da sem popravil svoj √®as izpred dveh let. To me potrjuje v mojem prepri√®anju, da sem precej bolje pripravljen v tem obdobju kot pred dvema letoma. Od jeseni imam tako "v nogah" ¬ĺe ve√® kot 12.000 prevo¬ĺenih kilometrov. Mislim, da se je tudi ekipa izredno dobro ujela in mi je ves √®as nudila vso oskrbo, ki sem jo potreboval, zato moram pohvaliti prav vse fante, ki so bili z menoj. Kljub nizkim no√®nim temperaturam sem preizku¬Ļnjo prestal brez te¬ĺav in sem si lahko privo¬Ļ√®il celo nekaj ve√® spanja kot smo ga na√®rtovali. Dosegel sem tudi zelo lepo povpre√®no hitrost, ki je bila nekaj pod 30 km/h in to mi je omogo√®ilo, da sem prej¬Ļnji √®as popravil za ve√® kot ¬Ļtiri ure."

Na vpra¬Ļanje kaj ga √®aka za naprej pa je odgovoril: "Seveda je bila ta dirka zgolj I. faza in preizkus vzdr¬ĺljivosti v mojem leto¬Ļnjem pripravljalnem ciklusu. Med 14. in 15. majem se bom v udele¬ĺil ¬Ļe dirke Kraftwerk Trophy 24 ur, ki ¬Ļteje tudi za odprto prvenstvo Avstrije in bo zaklju√®ila mojo II. fazo priprav. 19. junija 2005 pa bom ¬Ļtartal na najte¬ĺji vzdr¬ĺljivostni kolesarski preizku¬Ļnji na svetu Race Across America (RAAM), ki sem se je ¬ĺe udele¬ĺil leta 2003, vendar sem bil 700 kilometrov pred ciljem prisiljen odstopiti zaradi objektivnih zdravstvenih te¬ĺav. 4800 kilometrov dolga dirka z zahodne na vzhodno stran ameri¬Ļkega kontinenta, ki jo najbolj¬Ļi prevozijo v dobrih osmih dnevih je moj osrednji cilj in nanj se pripravljam ¬ĺe lep √®as. Upam, da mi tokrat uspe dirko zaklju√®iti in se povzpeti med zmagovalce."

Fantje, ki so Marka Baloha spremljali zadnjih 46 ur so bili z videnim zelo zadovoljni, vodja ekipe Andrej Petrovi√® pa je ob tem povedal: "Vse nam je ¬Ļlo po na√®rtih. Pred Mariborom oz. natan√®neje v Lenartu smo imeli ¬ĺe pet ur prednosti glede na zastavljeno √®asovnico in √®e bi s tak¬Ļnim tempom vozili vse do cilja bi lahko gladko podrli tudi rekord vo¬ĺnje na √®as v 48 urah. No, to je zgolj ¬Ļpekulacija, saj to ni bil niti na¬Ļ na√®rt, saj vemo, da vozijo kolesarji takrat v krogih po √®imbolj ravni cesti, mi pa smo na poti premagali ve√® kot 10.000 metrov vi¬Ļinskih razlik. Marku smo tako raje privo¬Ļ√®ili nekaj ve√® spanja pred zadnjim nedeljskim delom te dirke in prispeli na cilj precej pred predvideno 13.00 uro. V imenu celotne ekipe se moram zahvaliti vsem kolesarjem, ki so Marka spremljali posamezne dele poti in ga s tem vzpodbujali. ¬©e posebna zahvala pa gre kolesarski skupini iz Lendave, ki je uprizorila pravo karavano."

Za podporo pri uresni√®itvi svojih ciljev se Marko Baloh zahvaljuje pokroviteljem DEBITEL d.d., Slovin International d.d., G – M&M d.o.o., Blisk monta¬ĺa d.o.o., Po¬Ļta Slovenije d.d., Skupina KIK Kamnik d.d. in opremljevalcem CULT – kolo, Vittoria – gume, Aerospoke – plati¬Ļ√®a, Oakley – o√®ala, Knorr in ¬ģito Gorenjka – prehrana, Axe – kozmetika ter medijskima pokroviteljema Telemachu in Poletu.

Na cilju


Prvi intervju


Tezko pricakovani oci


Stevilno spremstvo


Zadovoljna ekipa
OB ENAJSTIH, Avtor: Irma, Datum: 17/04/05
Marko prehiteva tudi moje napovedi. Na cilj pred Marcatorjem v ¬©i¬Ļki bo ob 11.00. Zato kar pot pod noge in se vidimo tam.


NA √ąRNIVCU, Avtor: Irma, Datum: 17/04/05
Ura je devet in Marko se ¬ĺe vzpenja na √ąrnivec. Ekipa, ki je zaradi ugodnega poteka testa zelo zadovoljna, je izra√®unala, da bi lahko padel tudi 48-urni rekord. Vendar ni vse v rekordih. Va¬ĺno da Marko dobi dober ob√®utek za RAAM, kjer se ne bodo rabili ustavljat v bojazni, da bodo prehitro na cilju. Ker tehnologija prej odpove kot √®lovek, sporo√®am, da Maretov GSM ne deluje. Kli√®ite na ¬Ļtevilko 041/610-686.


LEP ZA√ąETEK DNEVA, Avtor: Irma, Datum: 17/04/05
Dobro jutro! Ekipa nam v megleno Ljubljano po¬Ļilja sonce in pravi, da je neverjetno lepo. Tudi no√® je minila brez de¬ĺja. Zaradi velike prednosti je ¬Ļel Marko spat za 3 ure, ob osmih pa je bil v Mozirju. ¬©e √®ez √ąrnivec, pa bo kmalu v Ljubljani, vendar bodo pazili, da ne bo pri¬Ļel na cilj pred dvanajsto uro. Za vse, ki ga bodo pri¬Ļli pozdravit, vam to√®en √®as ¬Ļe sporo√®im.


NEDELJA, Avtor: Irma, Datum: 16/04/05
Po kraj¬Ļem postanku v Lenartu je Marko nadaljeval pot in je ob 0.30 zapustil Maribor. Predvidoma bo kolesaril dokler ga ne dohiti de¬ĺ, ki ga bo prevedril s spancem. Ker ima ¬Ļe vedno 5 ur prednosti, se ni za bati, da bo pri¬Ļel prepozno in zato lahko u¬ĺiva v no√®ni vo¬ĺnji pod zvezdnatim nebom.


Lenart, Avtor: Irma, Datum: 16/04/05
Andrej je ¬ĺe obvestil navija√®e iz Lenarta, da bo Marko vsak √®as tam, kar je celih pet ur prej. Tam se bodo tudi dogovorili kako naprej – bo ¬Ļel spat ali »pa bo na koncu za »kazen« vozil kroge okoli Ljubljane do enih«, pravi Andrej. O√®itno je preve√® z rezervo pisal √®asovnico ali pa mu levi krog bolj le¬ĺi.


Strani Novic: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

SPONZORJI

OpremljevalciPrijateljska stran

Medijski pokrovitelji
Raam 2003 :: Novice :: Biografija :: Doseĺki :: Povezave :: Sponzorji
NewsLetter :: Knjiga Gostov :: Kontakt
© 2003 MarkoBaloh.com