.:: www.markobaloh.com ::.


Mimo Se¬ĺane, Avtor: Irma, Datum: 15/04/05
Po devetih urah vo¬ĺnje se je Marko peljal mimo Se¬ĺane. Do sedaj ¬Ļe ni imel ve√®jih postankov, razen toliko, da se je oblekel v toplej¬Ļa obla√®ila, saj se je kar precej ohladilo. Bo pa v Ameriki tak √®as toliko bolj toplo oz. kar peklensko vro√®e.


Prva noè, Avtor: Irma, Datum: 15/04/05
No√® se je ¬ĺe spustila na zemljo, vendar to ni ovira za na¬Ļega Markota. Z lu√®ko na kolesu in v spremstvu ekipe ¬Ļe naprej vrti pedala. Ob 20.30 je bil v Opatjem selu, kjer je dobil ¬ĺe prvo »no√®no« spremstvo. Pridru¬ĺil se mu je Peter, ki je lani postavljal nov 24-urni vi¬Ļinski rekord. Trenutno je 40min pred √®asovnico, kar je bilo za prvi dan pri√®akovati.


Vr¬Ļi√® odprt, Avtor: Irma, Datum: 15/04/05
V petek ob 18. uri je Marko Baloh, potem ko je ¬Ļe ves sve¬ĺ z lahkoto opravil z Vr¬Ļi√®em, vozil po dolini Trente, kjer ga je pri√®akalo suho vreme, nekoliko neprijeten je bil le veter v prsa. Tako on kot spremljevalna ekipa so bili odli√®no razpolo¬ĺeni in z optimizmom √®akali ve√®era, ki naj bi jih predvidoma dohitel pred Novo Gorico. Na primorskem se mu bosta s kolesi pridru¬ĺila √®lana ekipe RAAM 2003 Bla¬ĺ Habi√® in Slavko ¬ģelezen. Njune dru¬ĺbe se bo Mare gotovo razveselil.


KON√ąNO NA POTI, Avtor: Irma, Datum: 15/04/05
Marko Baloh, slovenski ultramaratonski kolesar se je danes ob natan√®no 13.00 uri podal na pot okrog Slovenije, ki jo namerava prevoziti v 48. urah. Pred odhodom se je na parkiri¬Ļ√®u Mercator Centra Ljubljana v ¬©i¬Ļki zbrala mno¬ĺica kolesarskih navdu¬Ļencev in njegovih prijateljev, ki so ga pospremili na pot. Nekateri izmed njih pa bodo prvih nekaj kilometrov prevozili v spremstvu z njim.

Marko je pred ¬Ļtartom povedal: "Dirka bo preizkus za mene in mojo spremljevalno ekipo pred udele¬ĺbo na Race Across America, ki se je nameravam udele¬ĺiti v mesecu juniju 2005 v Zdru¬ĺenih dr¬ĺavah Amerike. Osebno sem dobro pripravljen in mislim, da mi preizkus, ki ga imam pred seboj ne bi smel predstavljati te¬ĺav. Preizkusil bom tudi nekoliko druga√®en re¬ĺim spanja, saj bom v 48. urah posku¬Ļal spati le dvakrat po nekaj deset minut. ¬ģe danes se bom sre√®al s kraljevskim vzponom na Vr¬Ļi√®, √®eprav cesta trenutno morda ni ravno najbolj primerna za kolesarjenje pa tudi temperature bodo najbr¬ĺ kar precej nizke, vendar se bom s podobnimi situacijami sre√®eval tudi v Ameriki in je potrebno preizkusiti pripravljenost v vseh pogojih. Mislim, da sem ekipo izbral zelo preudarno in mi bo lahko nudila popolno podporo tudi v tak¬Ļnih naporih."

Marko se je s ¬Ļtarta podal na 1200 kilometrov dolgo pot najprej proti Gorenjski in je ob 15.50 uri prikolesaril v Kranjsko Goro, ob pol deveti uri zve√®er pa bo predvidoma ¬ĺe v Novi Gorici. Pot ga bo v zgodnjih jutranjih urah sobote vodila ¬ĺe preko Portoro¬ĺa, Ilirske Bistrice in Postojne do Ko√®evja. V dolenjsko prestolnico Novo mesto bo prispel predvidoma ob 14.30 uri. Pot bo nadaljeval preko Bre¬ĺic, Roga¬Ļke, Ptuja in Lendave, ki bo zadnje ve√®je mesto, ki ga bo prevozil pred nedeljo. V nedeljski etapi mu bo ostalo za prevoziti ¬Ļe Mursko Soboto, Maribor (predvidoma ob 5.30 uri zjutraj), Dravograd, Velenje in preko √ąrnivca (Kamnika) nazaj v Ljubljano. Po njegovih besedah bi moral omenjeno traso prevoziti celo hitreje kot v 48. urah.

Vodja spremljevalne ekipe Andrej Petrovi√®, ki je prevozil ¬ĺe ne¬Ļteto kilometrov tudi s profesionalnimi kolesarji pozna Marka zelo dobro in je ob tem povedal: "Mislim, da smo vse dobro pre¬Ļtudirali in bomo izpolnili Markova pri√®akovanja. Zanj sem prepri√®an, da bo dal vse od sebe in bomo dejansko prispeli na cilj ¬Ļe pred potekom 48 ur. S spremljevalnim vozilom bomo ves √®as tesno ob njem, da mu lahko vsak trenutek nudimo vse potrebno. Kljub temu, da je kombinirano spremljevalno vozilo kar nekoliko majhno za tak podvig, smo mu pripravili tudi posteljo za spanje in prostor za po√®itek, zdravnik v ekipi pa bo ves √®as bedel nad njegovim psihofizi√®nim stanjem, da bi lahko ugotovitve kasneje uporabili tudi na dirki RAAM."

Vsi kolesarji, ki se ¬ĺelijo Balohu pridru¬ĺiti na njegovi kolesarski avanturi vsaj za kak¬Ļen kilometer, so vabljeni, da to tudi storijo. Vsi ostali pa lahko obi¬Ļ√®ejo njegovo spletno stran www.MarkoBaloh.com in se seznanijo z njegovim napredovanjem na dirki okrog Slovenije.


Casovnica 48h okoli Slovenije, Avtor: Marko, Datum: 14/04/05
Za vse tiste, ki me zelite pozdraviti kje ob poti, je tule predvidena casovnica poti:

Kraj, km od starta, URA (predvidoma)
LJUBLJANA 0 13:00
KRANJ 30 14.00
KRANJSKA GORA 90 16:00
VR¬©I√ą 100 16:45
BOVEC 130 17:40
NOVA GORICA 213 20:30
SE¬ģANA 270 22:30
KOZINA 289
KOPER (SOBOTA) 320 0:10
KOPER 360 1:45
KOZINA 386 3:00
ILIRSKA BISTRICA 417 4:10
POSTOJNA 450 5:30
CERKNICA 474 6:25
RIBNICA 513 8:00
KO√ąEVJE 530 8:40
STARI TRG 563 10:10
VINICA 590 11:25
METLIKA 625 13:00
NOVO MESTO 655 14:20
BRE¬ģICE 695 15:50
ATOMSKE TOPLICE 742 17:30
ORMO¬ģ 815 20:45
LENDAVA 868 23:00
DOBROVNIK 882 23:40
MURSKA SOBOTA (NEDELJA)
GORNJA RADGONA 969 3:30
LENART 990 4:15
MARIBOR 1010 5:30
DRAVOGRAD 1070 7:45
VELENJE 1110 9:15
√ąRNIVEC 1154 11:15
LJUBLJANA 1200 12:45

Se vidimo!


Tiskovna konferenca 13.04.2005, Avtor: Marko, Datum: 14/04/05
Danes je v ¬Ļportni trgovini INTERSPORT v Ljubljani potekala naaa prva letosnja novinarska konferenca in predstavitev projekta, ki ga nameravam izpeljati v tem vikendu.
V letu 2003 sem povsem blizu uresni√®itvi dolgoletne ¬ĺelje, prevoziti legendarno Dirko preko Amerike (Race Across America - RAAM). Kljub odli√®ni pripravljenosti in dobremu dirkanju mi je uresni√®itev cilja, uvrstitve na stopni√®ke za zmagovalce, prepre√®il krvni strdek v plju√®ih, zaradi katerega sem moral odstopiti slabih 700 km pred ciljem. Ker ¬ĺelim projekt, ki sem si ga zastavil pred dobrima dvema letoma pripeljati do cilja, sem "snedel" besedo (da se bom na RAAM podal le enkrat) in se letos ponovno podajam v boj za zmago na najte¬ĺji ¬Ļportni vzdr¬ĺljivostni preizku¬Ļnji na svetu – RAAM 2005.
Na RAAM se pripravljam ¬ĺe celo zimo, prvi pravi preizkus s katerim bom slovensko javnost opozoril o svoji udele¬ĺbi na leto¬Ļnjem RAAM-u pa bo preizku¬Ļnja "Marko Baloh v 48. urah okrog Slovenije", ki bo potekala med 15. in 17. aprilom 2005. Kolesaril bom ob zunanjih mejah Slovenije (kolikor se pa√® da, glede na cestni obro√®), skupnaj okoli 1.200 km. Pot me bo vodila iz Ljubljane preko Kranjske Gore in Vr¬Ļi√®a (√®e bo zaprt pa preko Predela), Bovca, Nove Gorice, Portoro¬ĺa, Ilirske Bistrice, Postojne, Ko√®evja, Bele Krajine, Novega mesta, Bre¬ĺic, Roga¬Ļke, Ptuja, Lendave, Murske Sobote, Maribora, Dravograda, Velenja in √ąrnivca nazaj v Ljubljano.
S Slovenijo sem se ¬ĺe sre√®al v 48. urah leta 2003 oz. mi je takrat vremenska situacija malo ote¬ĺila delo in sem jo obvozil v 50. urah in desetih minutah. Glavni motiv letos je izbolj¬Ļati ta √®as in jo tokrat obvoziti v obratni smeri kot leta 2003. Poleg tega, da bom javnost opozoril na svojo udele¬ĺbo na dirki RAAM 2005, bom testiral svojo pripravljenost, preizkusil nekaj novih spoznanj na podro√®ju spanja (oz. nespanja), hkrati pa se bo preizkusil tudi del njegove spremljevalne ekipe za RAAM, ki jo sestavljajo Andrej Petrovi√® (vodja ekipe), Milo¬Ļ Milo¬Ļevi√® (zdravstvena podpora in ¬Ļportna prehrana), Anders ¬©traus (mehanik) in Andra¬ĺ ¬©e¬Ļok (voznik, navigator).
Vsekakor so kolesarji iz cele Slovenije vabljeni, da se mi pridru¬ĺijo za kak¬Ļen skupni prevo¬ĺeni kilometer, vsi ostali pa melahko spodbujate na ¬Ļtartu, ki bo 15. aprila ob 13.00 uri izpred Mercator Centra Ljubljana ali na cilju, ki bo 17. aprila (predvidoma) ob 13.00 uri na isti lokaciji. Pot bo mo¬ĺno spremljati tudi preko moje spletne strani www.MarkoBaloh.com.
Za podporo pri uresni√®itvo svojih ciljev se zahvaljujem pokroviteljem DEBITEL d.d., Slovin International d.d., G – M&M d.o.o., Blisk monta¬ĺa d.o.o., Po¬Ļta Slovenije d.d., Skupina KIK Kamnik d.d. in opremljevalcem CULT – kolo, Vittoria – gume, Aerospoke – kolesa, Oakley – o√®ala, Knorr in ¬ģito Gorenjka – prehrana, Axe – kozmetika ter medijskima pokroviteljema Telamachu in Poletu.
Fotografija s tiskovne konference:


Predaja kolesa CULT:


Marko Baloh:


Vabilo na tiskovno konferenco, Avtor: Marko, Datum: 09/04/05


Vrnitev na RAAM!, Avtor: Marko, Datum: 20/03/05
Kot sem obljubil v Atlantic City-ju pred dvema letoma je leto 2005 leto moje vrnitve na RAAM. Ker smo v fazi iskanja sponzorjev, ¬Ļe ni jasno ali se bom boja za zmago lotil s pogoji kakr¬Ļne imajo konkurenti (avtodom in najmanj 7 spremljevalcev) ali hendikepiran ¬ĺe na startu (le s 4 spremljevalci in brez avtodoma). Vse to je povsem odvisno samo od finan√®ne situacije. Zahvala gre sponzorjem na desni strani, ki so se ¬ĺe do sedaj odlo√®ili podpreti moj projekt.
Iz istih razlogov spremljevalne ekipe ¬Ļe nimam zaklju√®ene. V pripravljenosti imam deset dobrih prijateljev in znancev, ki so za uresni√®itev mojega cilja pripravljeni ¬ĺrtvovati svoj √®as in mi zastonj, pravzaprav za stisk roke in mojo neskon√®no hvale¬ĺnost, stati ob strani v najte¬ĺji preizku¬Ļnji mojega (na¬Ļega) ¬ĺivljenja. Dokon√®no sestavo ekipe bo narekoval denar.
Do RAAM-a je le ¬Ļe slabe tri mesece. V tem √®asu imam poleg stopnjevanja treningov in pripravljenosti ¬Ļe dva manj¬Ļa projekta s katerimi bo ¬Ĺsestavljanka RAAM 2005¬Ĺ dobila svojo kon√®no podobo, moji sponzorji pa ustrezen medijski odziv:
- sredi aprila (15.-17.4.2005) bom ponovil svojo 48-urno kro¬ĺno vo¬ĺnjo okoli Slovenije iz leta 2003 (pred startom mojega prvega RAAM-a). Namen vo¬ĺnje je predvsem uigravanje ekipe in spremljanje odziva mojega organizma na maksimalen napor ob pomanjkanju spanca, hkrati pa predstavljanja projekta navija√®em po Sloveniji. Medijski sponzor projekta bo POLET.
- 14.-15. maja pa bom svojo (takrat ¬ĺe skoraj 100%) tekmovalno pripravljenost preizkusil na Odprtem prvenstvu Avstrije v 24-urnem kolesarjenju Kraftwerk Trophy, kjer mi bo nasproti stalo kar nekaj favoritov RAAM-a. Zmaga tu ne bo prioriteta, vsekakor pa bi bila sladka…

Prej¬Ļnji teden sem kon√®al priprave v Novigradu. Del 10-urnih treningov sem prevozil v dru¬ĺbi prijateljev rekreativcev iz cele Slovenije. ¬©tevilo navija√®ev, ki bodo v juniju dr¬ĺali pesti zame se tako lepo ve√®a in mislim, da me bo va¬Ļa energija kar ponesla proti cilju!
Tole je fotografija pred zadnjim treningom:

in z mojo dru¬ĺinico Irmo, Ano in Erikom:


Strani Novic: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

SPONZORJI

OpremljevalciPrijateljska stran

Medijski pokrovitelji
Raam 2003 :: Novice :: Biografija :: Doseĺki :: Povezave :: Sponzorji
NewsLetter :: Knjiga Gostov :: Kontakt
© 2003 MarkoBaloh.com