.:: www.markobaloh.com ::.


Padel svetovni rekord na 100 milj, Avtor: Tomaz, Datum: 01/05/07
Marko Baloh je na svoji poti do osvojitve novega svetovnega rekorda v 12-urni vo¬ĺnji ¬ĺe podrl svetovni rekord v vo¬ĺnji na 100 milj.

Iz sodni¬Ļkega tabora so neuradno sporo√®ili, da je novi √®as svetovnega rekorda 4 ure, 1 minuta in 12 sekund. Dosedanji rekord je dr¬ĺal v svojih rokah Ameri√®an Dan Mc Gehee, ki je postavil rekord leta 1995 s √®asom 4 ure, 10 minut in 9 sekund.
Baloh upa, da mu bo uspelo podreti tudi svetovni rekord v vo¬ĺnji na 200 milj, ki je postavljen pri 9 urah, 2 minutah in 41 sekundah.


Baloh prekolesaril ¬ĺe osem krogov, Avtor: Tomaz, Datum: 01/05/07
Podiranje svetovnega rekorda v Moravskih Toplicah poteka v skladu z na√®rti. Baloh je prekolesaril ¬ĺe nekaj ve√® kot √®etrtino skupne razdalje, kar je osem krogov z naslednjimi √®asi:
1. krog = 26:14,56
2. krog = 26:10,96
3. krog = 26:18,70
4. krog = 26:02,96
5. krog = 26:27,81
6. krog = 26:37,98
7. krog = 26:30,77
8. krog = 26,37,89


Nekoliko ga ovira le veter, ki mu piha precej¬Ļen del trase v prsa, vendar se mu Marko odlo√®no uklanja in dr¬ĺi ¬Ļe vedno zelo dobro povpre√®no hitrost, ki je ¬Ļe vedno nekaj kilometrov nad pri√®akovano.

Na prireditvenem prostoru pred hotelom Livada je dogajanje ¬ĺe zelo ¬ĺivahno in Marka je pozdravil tudi Pihalni orkester iz Gornje Radgone, ki je pripravil budnico tudi za vse tiste, ki se do tega trenutka ¬Ļe niso prebudili.Prva dva kroga sta premagana, Avtor: Tomaz, Datum: 01/05/07
Marko je prevozil ¬ĺe dva kroga v dol¬ĺini cca. 35 kilometrov in njegova √®asa sta:
1. krog = 26:14,56
2. krog = 26:10,96

Jutro je sicer son√®no, vendar kar precej hladno, zato sta bila prva kroga namenjena ¬Ļe bolj ogrevanju in seznanjanju s traso. Marko se dobro po√®uti in je maksimalno motiviran za dosego novega svetovnega rekorda.

Prireditveni prostor pred hotelom Livada v Termah 3000 je ¬ĺe skorajda pripravljen in pribli¬ĺno ob 9.00 uri se bodo pri√®ele izvajati aktivnosti. Med prvimi bo na sporedu jutranje prebujanje z jogo, ki ga bo izvajalo dru¬Ļtvo Astma & ¬©port in budnica, ki jo bo zaigrala godba na pihala iz Gornje Radgone.

Marko Baloh po prevo¬ĺenem prvem krogu1. maj 2007, Terme 3000, ©TART 6.00, Avtor: Tomaz, Datum: 01/05/07
¬©tart postavljanja svetovnega rekorda v 12-urnem kolesarjenju je ¬ĺe za nami. Ekipa je bila na prizori¬Ļ√®u ¬ĺe ob 4.30 uri. Potem pa nas je dokon√®no prebudilo prekrasno son√®no jutro in tako razpolo¬ĺen je bil tudi Marko Baloh. ¬©e zadnje priprave: namestitev radijske postaje, postavitev pokroviteljskih transparentov, sodni¬Ļko preverjanje … in za√®elo se je to√®no ob 6.00.

Sodniki (z leve): Chris Hopkinson, Miroslava Ga¬Ļpari√®, Sergej Kau√®evi√®


©e zadnje preverjanje opreme in nasmejani Marko BalohPosvet ob dnevu astme, Avtor: Tomaz, Datum: 30/04/07
S posvetom/okroglo mizo na temo: Astma – bolezen sodobne dru¬ĺbe se je zaklju√®il ¬Ļe drugi del projekta Ob dnevu astme do svetovnega rekorda, ki v teh dneh poteka v Termah 3000 v Moravskih Toplicah. Pred Markom Balohom je le ¬Ļe finalni in obenem tudi glavni obra√®un, ki ga √®aka jutri. To bo kolesarjenje za dosego novega svetovnega rekorda v 12-urnem kolesarjenju. Poleg samega kolesarskega spektakla se na ¬Ļtartno-ciljnem prostoru obeta ¬Ļe veliko zanimivega, kar smo natan√®neje popisali v eni prej¬Ļnjih novic, ki vsebuje tudi celoten dnevni program.


Dana¬Ļnji posvet, ki smo ga soorganizirali z dru¬Ļtvom Astma & ¬©port, je zbudil kar nekaj zanimanja tako med udele¬ĺenci kot tudi med samimi razpravljalci, ¬Ļe enkrat ve√® pa se je pokazalo, da ljudje niso dovolj ozave¬Ļ√®eni o astmi oz. je ¬Ļe ne nadzirajo dovolj dobro. Tu gre ¬Ļe posebej omeniti izvajanje mag. Matja¬ĺa Turela, dr. med., ki je predstavil pripomo√®ek za ugotavljanje nadzora nad astmo t.i. Asthma Control Test (ACT), ki ga preprosto lahko izpolnijo vsi astmatiki in ugotovijo svojo stopnjo nadzora nad to boleznijo sodobne dru¬ĺbe.

Svojo zgodbo ¬ĺivljenja z astmo je predstavil Marko Baloh, ki se navkljub astmi ukvarja z vrhunskim ¬Ļportom. Posvet, ki se je zavlekel ¬ĺe globoko v ve√®er, je sklenil Bojan Koro¬Ļec, dr. med. in zdravnik v Panonskih Termah, ki je predstavil mo¬ĺnosti zdravili¬Ļkih terapij in nekaj stereotipov o astmi.

Ob koncu so se vsi razpravljalci skupaj postavili ¬Ļe pred fotografski objektiv.Ob dnevu astme do svetovnega rekorda, Avtor: marko, Datum: 30/04/07
P R O G R A M (1. maj 2007)

6.00 START postavljanja svetovnega rekorda v 12-urni vo¬ĺnji na √®as (Terme 3000) in kolesarjenje na 17,5-kilometrski trasi (Moravske Toplice – Te¬Ļanovci – Bogojina – Ivanci – Mlajtinci – Martjanci – Moravske Toplice)
18.00 CILJ (Terme 3000)
18.30 NOVINARSKA KONFERENCA v banketni dvorani hotela Livada

Prireditveni prostor v Termah 3000 (pred hotelom Livada):

od 9.00 do cca. 13.00: KOLESARSKI IZLET - DUH PRISTNEGA PREKMURJA
Popeljali vas bomo po vinorodnih gri√®ih, kjer boste preizku¬Ļali vino in imeli doma√®o malico. Po gozdnih poteh bomo prispeli na Bukovni¬Ļko jezero ter preizkusili bioenergijske to√®ke.
Dol¬ĺina: 35 km. Te¬ĺavnost: srednja. Cena izleta: 14,61 € (3500 SIT).

9.30 - ... BUDNICA s pihalno godbo iz Gornje Radgone
9.00 do 9.45: JUTRANJE PREBUJANJE - JOGA IN DIHALNE VAJE (Dru¬Ļtvo Astma & ¬Ļport)
9.00 do 13.00: OTRO©KI KLUB
- kreativne delavnice
10.00 do 11.00: AEROBIKA
11.00 do 13.00: ©PORTNE IGRE
12.00 do 13.00: IGRE IN ¬©PORT ZA OTROKE Z ASTMO (Dru¬Ļtvo Astma & ¬Ļport)
12.00 do 18.00: PREIZKUS IN PREDSTAVITEV NAJBOLJ¬©IH KOLES NA TR¬ģI¬©√ąU (Scott kolesa in le¬ĺe√®a kolesa)
12.00 do 18.00: TR¬ģNICA (TIC Moravske toplice, predstavitev lokalnega okolja in partnerji projekta)
13.00 do 17.00: VO¬ģNJA S KO√ąIJO (vsako polno uro oz. po dogovoru)
14.00 do 14.45: VZDR¬ģLJIVOSTNA VADBA PRI ASTMI (Dru¬Ļtvo Astma & ¬Ļport)
15.00 do 15.30: VADBA NA BAZENU
15.00 - ... NORDIC WALKING
15.00 do 17.00: LIKOVNI KOTI√ąEK (Dru¬Ļtvo Astma & ¬Ļport)
16.30: PICEK IN PACEK, igrano-lutkovna predstava za otroke od 3 do 99 let (Kulturni zavod KULT)

Preko dneva (od 9.00 do 18.15 ure) bo potekala NAGRADNA IGRA:
- vsake pol ure ¬ĺrebanje Debikartice (kartica Debitelovega sistema predpla√®ni¬Ļkega telefoniranja)
- ob 12.00: ¬ĺreb o√®al OAKLEY M-FRAME
- ob 16.00: ¬ĺreb mobilnega telefona Sony Ericsson J230i in Debikartice
- ob 18.15: ¬ģREB GLAVNE NAGRADE vikend paketa v Termah 3000

Za dobro glasbo in zabavo bodo poskrbeli DJ in animatorji Term 3000.

Sladko presene√®enje je pripravil Masterfoods s programom Snickers. Marko Baloh bo med postavljanjem rekorda u¬ĺival Milky Way Minute.

Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Center (103,7 in 102,4 MHz). Uradno spremljajo√®e vozilo Marka Baloha pa Audi A3 Sportback, ki ga je prispeval Porsche Inter Auto (podru¬ĺnica Maribor – Ptujska cesta).

V A B L J E N I !


Okrogla miza o astmi jutri v Termah 3000, Avtor: Marko, Datum: 29/04/07
Jutri (ponedeljek 30.4.2007) bom imel poleg kratke vo¬ĺnje s kolesom, masa¬ĺe in kopanja z otroci tudi resnej¬Ļo obveznost – bom namre√® eden od sodelujo√®ih predavateljev na Okrogli mizi "Astma bolezen sodobne dru¬ĺbe" ob 17h v banketni dvorani hotela Livada v Termah 3000, kjer bom predstavil svoje izku¬Ļnje kot astmatik v vrhunskem ¬Ļportu.

Okoli 10-15% prebivalcev Slovenije bolj ali manj redno trpi za simptomi astme. Gre za eno najpogostej¬Ļih kroni√®nih bolezni razvitega sveta nasploh. Sodobni trendi zdravljenja poleg u¬ĺivanja zdravil zahtevajo od bolnika, da aktivno pristopi k uspe¬Ļnemu zdravljenju. To pa zahteva seznanitev s samo boleznijo in razli√®nimi mo¬ĺnostmi preventivnega ukrepanja.
Posvet je namenjen osve¬Ļ√®anju bolnikov z astmo in vsem tistim, ki se na kakr¬Ļen koli na√®in ukvarjajo z naslovno tematiko.

Sodelujoèi na posvetu - okrogli mizi:
- mag. Matja¬ĺ Turel, dr. med., spec. internist (Kako dose√®i nadzor nad astmo),
- Bojan Koro¬Ļec, dr. med., spec. internist kardiolog (Mo¬ĺnosti zdravili¬Ļkih terapij),
- dr. Milan Hosta, predsednik dru¬Ļtva Astma in ¬Ļport (Astma: telesna, gibalna in dihalna higiena),
- Uro¬Ļ Reisman, strokovni sodelavec dru¬Ļtva Astma in ¬Ļport (Vpliv ¬Ļporta na zdravje bolnikov z astmo),
- Marko Baloh, ultra-kolesar (¬ģivljenje z astmo - moja zgodba).


Predavanje RAAM2006 v hotelu LIVADA, Avtor: Marko, Datum: 29/04/07
Tole presene√®enje me je pri√®akalo pred vhodom v TERME 3000 – jumbo plakat, ki napoveduje mojo rekordno vo¬ĺnjo v torek 1. maja 2007!


Danes (nedelja 29.4.2007) ob 20.uri sva z vodjem moje ekipe Andrejem Petrovi√®em opravila ¬Ļe eno predstavitev dirke preko Amerike RAAM 2006 v prekrasni banketni dvorani hotela Livada v Moravskih Toplicah, ki se edini pona¬Ļa s petimi zvezdicami v tem delu Slovenije. V sliki in besedi sva predstavila najin skupni dose¬ĺek iz lanskega leta – dose¬ĺeno 2. mesto na RAAM.


Prisoten je bil tudi Sergej Kauèeviè, lastnik Bike Centra v Murski Soboti in pobudnik projekta Pomurje on bike, ki bo v torek sodeloval pri rekordu kot eden od treh sodnikov svetovne ultra-kolesarske zveze UMCA.


Strani Novic: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

SPONZORJI

OpremljevalciPrijateljska stran

Medijski pokrovitelji
Raam 2003 :: Novice :: Biografija :: Doseĺki :: Povezave :: Sponzorji
NewsLetter :: Knjiga Gostov :: Kontakt
© 2003 MarkoBaloh.com