.:: www.markobaloh.com ::.


TS42: Troy, OH, Avtor: Irma, Datum: 19/06/06
Ura je malo èez polnoè. Glava postaja iz minute v minuto te¾ja in ramena se pove¹ajo. Veke so te¾ke ¾e eno tono in bi se rade na vsak naèin spustile. Noge so prazne in brez obèutka, pedala poganjajo ¾e èisto avtomatsko. ½Kako to, da mi ne gre, zakaj je cesta tako strma in kdaj bo ¾e nov dan, da mi povrne moèi.½ Marko, to ni niè nenavadnega, vse to si ¾e prièakoval, ampak ko pride¹ do te toèke, je vse ¹e te¾je, kot si si lahko zami¹ljal. Poleg tega, da si na kolesu ¾e dober teden, te zdaj moèi ¹e de¾, ki samo ¹e ote¾i vse skupaj. Zdaj se najbr¾ ¾e pozna tudi to, da si pred RAAMom naredil dosti manj kilometrov, kot vsi drugi in kot ti prej¹na leta. Ampak ti samo vozi naprej, nima¹ veè kaj izgubiti. Zdaj je samo ¹e tvoja glava tvoj edini tekmec. Prvi je najbr¾ ¾e predaleè, ampak tudi za tabo daleè ni nobenega. Da bo¹ tako dolgo tako visoko, sploh nisi pomislil, ko si ¹el od doma. Naredil si si naèrt, ki ga lepo sledi¹. Le tako naprej!
(…da ne bo pomote, ni povzeto po resniènih dogodkih… Irma)
TS41: Cambridge City, IN, Avtor: Irma, Datum: 19/06/06
Za Markom je ¾e dober teden dni, kar je startal iz Oceansida. Pre¾ivel je peklensko vroèino pu¹èave, preplezal Rocky Mountains, se upiral vetru v Kansasu in prevozil prvo toèko, ko je lani moral odnehati. Zdaj je teren postal bolj zelen in bolj evropskega tipa. Jutri ga èaka ¹e Parkersburg, kjer je obvezen postanek in ko bo nadaljeval, bo sigurno zelo vesel, kajti od tu naprej bo za njega vse novo. Poti, ki jih ¹e ni prevozil in teren, ki ga ¹e ne pozna. Profil trase ne obeta niè dobrega, ampak to bo samo ¹e ena ovira pred ciljem. Tudi za ekipo bo malo veè dela, saj bodo ceste bolj polne avtomobilov in bolj bo treba pazit na odcepe. Ampak fantje to ¾e obvladajo!
Ekipa, vi kar ¹e glejte v knjigo gostov, kajti Slovenija in ostali svet je z vami, zdaj ¹e bolj kot prej!
TS39: Putnamville, IN, Avtor: Irma, Datum: 18/06/06
Marko je ¾e na naslednji postaji, ki se nahaja spet v novi dr¾avi, tokrat je to Indiana. Seveda vreme spet malo nagaja, tokrat z de¾nimi kapljami, ampak Marka to ne moti. ©e vedno poganja pedala na vso moè in s pogledom uprtim proti cilju. Naslednja postaja v Indianapolisu je spet postaja, kjer je obvezen dveurni poèitek. Potem pa spet s polno paro naprej.

Marko ne umakne pogleda s poti, ki pelje cilju naprotiTS37: Effingham, IL, Avtor: Irma, Datum: 18/06/06
Ekipa (Robert) mi je poslala sporoèilo, ki je kar celo za objavo. Takole:

Ej mi smo ¾e na TS 37, Marko ¾e poèiva... ob pesmi kako je lepo biti glup, ob branju knjige gostov, veè kot spijemo bolj¹i smo, omarju naberju, sidarti, se odlièno poèuti... seveda pa je zato krivo tudi tole... rekli smo mu da je leva noga Erik, desna Ana, prav tako je pri ovinkih... levi blize Eriku, desni bli¾e Ani, naravnost pa kar tebi... nazaj pa je rekel da ne gremo!!! juppy... danes je spet en dober dan za nami... ima sicer ½manj¹e½ probleme s podplati in zadnjico ampak to je logièno... vèeraj je Livadi poto¾il da ga malo bolijo noge... EEE BOGI ja kaj je pa mislil ko se je prijavil na raam??? ) Sedaj smo naredili tako taktiko, da ga zjutraj spremljata Tim in Jack, ostali del ekipe poèiva, nakar pa Mlakar, Petroviè in jaz spremljamo Marka v spremljevalnem avtomobilu, ki smo ga poimenovali GOLDI, zaradi zlate barve, Beno pa potem prevzame LEASIja to je pa drugi avto... in uredi vse potrebno za spanje na naslednjih TS, kjer so predvideni poèitki! Logistika deluje odlièno, Andrej pravi da je zeloo sreèen ker nimamo avtodoma, ker lahko vedno pustimo razmetano sobo) No lep pozdrav iz TS 37!!! Vse bli¾je smo Atlantic Cityju!! Juppy!
ps. povedal mi je tudi da ga Erik malo jezi... ampak ni jezen za to... kot dober oèka bo tudi to potrpel! (v mislih mam levo nogo)

Ja, hvala Edita in Fredi za lepo idejo v knjigi gostov, ki je oèitno za¾gala. Marko je do sedaj ¾e prevozil 3370 kilometrov in do cilja je ¹e slabih 1500 km, torej ¹e dobri trije dnevi. Uf, kako se to veliko sli¹i!

Brez besed ....


TS35: Mississippi River, MO, Avtor: Irma, Datum: 18/06/06
Med tem, ko me ni bilo, je Marko ¾e prevozil dr¾avo Missouri in bo vsak èas v Illinoisu. Preèkal je reko Mississippi, kjer pravijo, da se vse ¹ele zaène. Ekipa pravi da je ¹e vse po starem, Marko je dobre volje in brez veèjih te¾av (zadnjica in podplati so od¹teti), se pomika naprej. Malo se je spremenilo tudi vreme, saj se je pojavil rahel de¾, vendar zaenkrat ¹e ni prevelika ovira.
Marko se ¹e vedno z neverjetno natanènostjo dr¾i svoje èasovnice in proti jutru, ko bo na postaji TS37, si bo privo¹èil spanec. Èas za spanje se mu poèasi manj¹a, ampak se hitro kraj¹a tudi pot do cilja.
Spet nove slike… http://www.noniplanet.si/index.php?file=slike />
Dobra volja je najbolja…


OPRAVIÈILO, Avtor: Irma, Datum: 16/06/06
Danes sodim na kolesarski dirki v Mirni peèi, zato ni sve¾ih novic. Ko pridem zveèer domov, bom nadoknadila zamujeno. Knjiga gostov je odprta, tja se bo ogla¹ala tudi ekipa, èe bo mo¾nost.


TS30: Fort Scott, KS, Avtor: Irma, Datum: 16/06/06
Dana¹nji dan se je kar malo vlekel, ker se ni kaj dosti dogajalo. Marko je namreè poèival na TS28 dobre ¹tiri ure in zato se je napredovanje malo ustavilo. Vendar je zdaj ponovno na poti in se ¾e bli¾a naslednji dr¾avi Missouri. Pravkar se je oglasil s TS30, kjer bo imel kratek poèitek, da se malo ohladi, saj vroèina ¹e kar ni popustila. ©e najbolj trpi zadnjica, ampak mu je dosti la¾je, ker je ekipa super!

Naj pa izkoristim to prilo¾nost in ¹e enkrat predstavim njegovo odlièno ekipo. ©ef je Andrej Petroviè, ostali ¹tajerci so Beno Puntnar, Robert Kocuvan in Dejan Mlakar, èez lu¾o pa sta se pridru¾ila ¹e amerièan Jack Bochsler in avstralec Tim Greenland. Fantje so ¹e vedno zelo motivirani in pod Andrejevim vodstvom dobro organizirani. Fantje super ste!
TS28: El Dorado, KS, Avtor: Irma, Datum: 16/06/06
Vodilni tekmovalci, med njimi je ¹e vedno tudi Marko, so na TS28. Za njimi je ¾e polovica leto¹nje dirke oz. prevo¾enih 2500 km. Kansas jim je s svojim vetrom in visokimi temperaturami pobral veliko moèi. Marko me je poklical malo pred spanjem, kajti nahajajo se na drugi èasovni postaji, kjer je obvezen dveurni poèitek. Poèutje je glede na razmere vredu – bolijo ga podplati in zadnja plat, kar seveda ni presentljivo.


Strani Novic: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

SPONZORJI

OpremljevalciPrijateljska stran

Medijski pokrovitelji
Raam 2003 :: Novice :: Biografija :: Doseki :: Povezave :: Sponzorji
NewsLetter :: Knjiga Gostov :: Kontakt
© 2003 MarkoBaloh.com